Lisatud: 14. detsember 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

14Det2005 Külaelu arendajad saavad PRIAst toetust taotleda

Selle toetuse eesmärgiks on tugevdada kohaliku elanikkonna omaalgatust ja koostöötahet ning toetada vaba aja veetmiseks mõeldud hoonete ja rajatiste korda tegemist.

Toetust saavad mittetulundusühingud ja ettevõtjad, kes on tegutsenud vähemalt 6 kuud. Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 938 796 krooni aastas. Mittetulundusühingud saavad toetust kuni 90% ja maapiirkonnas tegutsevad ettevõtjad kuni 65% projekti abikõlblikust maksumusest. Omaosaluse rahastamiseks on Maaelu Edendamise Sihtasutusest võimalik saada laenu. Laenuprotsent on mittetulundusühingutele minimaalselt 3,5% ja äriühingutele 6% aastas (lisainfo veebilehel www.mes.ee).

Toetatavad investeeringud on:
* Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali vms teistele isikutele kasutamiseks avatud hoone või selle osa ehitamine või rekonstrueerimine ja sinna sisustuse ostmine,
* Pargi, haljasala, puhkeala, mängu- või spordiväljaku, matkaraja, terviseraja, õpperaja või külaplatsi rajamine või korda tegemine,
* Paadisilla või ujumiskoha rajamine või korda tegemine,
* Küla tutvustavate püsiviitade või -kaartide ostmine,
* Sporditarvikute, muusikariistade ja eesti rahvariiete ostmine,
* Avalike infopunktide jaoks vajaliku hoone ehitamine või rekonstrueerimine,
* Infopunktide sisustuse ning infotehnoloogiaseadmete ostmine ning internetiga liitumistasu.

Aastatel 2004-2006 on külade taastamise ja arendamise toetuseks võimalik jagada 100 mln kr. Tegemist on riikliku arengukava meetmega 3.5, mida finantseeritakse ELi struktuurifondidest. Taotluste vastuvõtt kestab tänavu 15. detsembrist kuni 2006. aasta 20. jaanuarini PRIA piirkondlikes büroodes. Taotluste ja taotlejate nõuetele vastavust kontrollitakse PRIA-s. Iga maakonna taotlused hindab ja koostab neist paremusjärjestuse vastava maavanema poolt kokku kutsutud nõuandev komisjon. Mullu esitati PRIA-le 306 taotlust, neist 172 taotlusele määrati 63 mln krooni külade taastamise ja arendamise toetust.

Toetuse taotlusvorme ning juhendmaterjali saab PRIA büroodest ja veebilehelt.

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus