Lisatud: 12. märts 2010

Viimati muudetud: 12. märts 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

12Mar2010 Koolitused: Juriidiliselt korrektne metsaomandi kasutamine

PRIA meede 1.1 Koolitus - ja teavitustegevus rahastatud koolitus Juriidiliselt korrektne metsaomandi kasutamine

Kellele:                  Erametsaomanikud

Maht tundides:    16 tundi

Kursuse kestvus: 2 päeva

Grupp:                 15 osalejat

Toimumisaeg:     neljapäev, 25. märts ja reede, 26.märts 2010

                             Esimene koolituspäev algab kell 9.00
Toimumiskoht:   Pärnumaa Kutsehariduskeskus Voltveti Koolituskeskus Tihemetsas

                             Peahoone tee 2 Saarde vald Pärnumaa

                             v.t ka http://www.hariduskeskus.ee.n13.nss.ee/index.php?id=983

                      
Eesmärk: Koolituse läbinud metsaomanik oskab juriidiliselt korrektselt majandada erametsa. Järgib metsa kui ökosüsteemi kaitse, säästva majandamise põhimõtteid, et tagada metsa elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkus, uuenemisvõime ja elujõulisus, mitmekülgne kasutus.


Tulemus: Osalejad on omandanud teadmised erametsas metsa kasutamise viisidest, metsakasutusõiguse kitsendustest, metsas toimuvast riigikaitsealast tegevusest, raieõigusest, metsamaterjali üle-andmise, metsa raieks andmise ja metsamaterjali vedamise seaduslikkuse tõendamise kohustusest. Koolitusel osalejatele väljastatakse koolitustõend.


Koolituse teemad/ajakava:

Neljapäev, 25. märts

9.00 - 9.15      Koolituse rakendus ja kohv

9.15 - 10.45     Ülevaade valdkonnast. Metsaomand: metsamaa, metsaomaniku õigused ja kohustused, metsamajanduskava. Metsaomandi varaline väärtus ja tähtsus  - Taivo Lehesmets

10.45 - 11.00  Paus

11.00 - 12.30  Metsaseadusest tulenevad üldkohustused. Metsakaitse. Vääriselupaiga kaitse. Muud õigusallikad, mis mõjutavad metsa kasutamist - Taivo Lehesmets

12.30 -            13.00   Lõuna

13.00 - 14.30   Metsade majandamise eeskiri. Metsa kasutusõigus: raieõiguse erinevad vormid. Metsauuenduskohustus. Tehingud metsamaterjaliga. Kohustuslik dokumentatsioon metsa majandamisel (metsamajandamiskava, -teatis, -materjali veoeeskiri, materjali üleandmine ja vastuvõtmine, veoseleht, deklaratsioonid jms -  Taivo Lehesmets

13.30 - 14.45  Paus

14.45 - 16.15     Toetused ja hüvitised metsaomanikule - Rünno Viir

16.15 - 17.00     Toetused ja hüvitised metsaomanikule - Rünno Viir

17.00 - 17.30    Õhtusöök

Õpilaskodus saab majutuse registreerida vahemikus 8.30 - 17.30.                                                      

Reede, 26. märts

8.00 - 8.30      Hommikukohv

8.30 - 10.00    Metsa majanduslik kasutamine: kinnisasja võõrandamine: metsamaa müük, kasvava metsa müük, raieteenuse kasutamine - Rünno Viir

10.00 - 10.15  Paus

10.15 - 12.00  Kaasomandis oleva metsa majandamine. Metsamaa tagatisena. Metsa kasutamine äriühingu asutamiseks - Rünno Viir

12.00 - 12.30    Lõuna

12.30 - 14.30   Metsanduse maksustamine (maa-, tulu- ja käibemaks, muud maksud). Metsaõigusrikkumised ja järelvalve - Rünno Viir     

 

Majutusest saab välja registreerida kuni 13.00ni.   

Koolitajad: Taivo Lehesmets (MA) Pärnumaa KHK, lektor ja RMK metsaparandustalituse spetsialist             Rünno Viir - metsanduskonsulent

 

Maksumus: Koolitus, materjalid, kohvipausid, õppekäikude transport, ööbimine on osalejatele tasuta Programmijuht: Piret Koorep, Pärnumaa KHK Voltveti koolituskeskuse juhataja

Info ja registreerimine:  Tel 51 68 099; E-mail piret.koorep@hariduskeskus.ee ja http://www.hariduskeskus.ee/index.php?id=1025

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike