Lisatud: 12. märts 2010

Viimati muudetud: 12. märts 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

12Mar2010 Koolitused: Juriidiliselt korrektne metsaomandi kasutamine

PRIA meede 1.1 Koolitus - ja teavitustegevus rahastatud koolitus Juriidiliselt korrektne metsaomandi kasutamine

Kellele:                  Erametsaomanikud

Maht tundides:    16 tundi

Kursuse kestvus: 2 päeva

Grupp:                 15 osalejat

Toimumisaeg:     neljapäev, 25. märts ja reede, 26.märts 2010

                             Esimene koolituspäev algab kell 9.00
Toimumiskoht:   Pärnumaa Kutsehariduskeskus Voltveti Koolituskeskus Tihemetsas

                             Peahoone tee 2 Saarde vald Pärnumaa

                             v.t ka http://www.hariduskeskus.ee.n13.nss.ee/index.php?id=983

                      
Eesmärk: Koolituse läbinud metsaomanik oskab juriidiliselt korrektselt majandada erametsa. Järgib metsa kui ökosüsteemi kaitse, säästva majandamise põhimõtteid, et tagada metsa elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkus, uuenemisvõime ja elujõulisus, mitmekülgne kasutus.


Tulemus: Osalejad on omandanud teadmised erametsas metsa kasutamise viisidest, metsakasutusõiguse kitsendustest, metsas toimuvast riigikaitsealast tegevusest, raieõigusest, metsamaterjali üle-andmise, metsa raieks andmise ja metsamaterjali vedamise seaduslikkuse tõendamise kohustusest. Koolitusel osalejatele väljastatakse koolitustõend.


Koolituse teemad/ajakava:

Neljapäev, 25. märts

9.00 - 9.15      Koolituse rakendus ja kohv

9.15 - 10.45     Ülevaade valdkonnast. Metsaomand: metsamaa, metsaomaniku õigused ja kohustused, metsamajanduskava. Metsaomandi varaline väärtus ja tähtsus  - Taivo Lehesmets

10.45 - 11.00  Paus

11.00 - 12.30  Metsaseadusest tulenevad üldkohustused. Metsakaitse. Vääriselupaiga kaitse. Muud õigusallikad, mis mõjutavad metsa kasutamist - Taivo Lehesmets

12.30 -            13.00   Lõuna

13.00 - 14.30   Metsade majandamise eeskiri. Metsa kasutusõigus: raieõiguse erinevad vormid. Metsauuenduskohustus. Tehingud metsamaterjaliga. Kohustuslik dokumentatsioon metsa majandamisel (metsamajandamiskava, -teatis, -materjali veoeeskiri, materjali üleandmine ja vastuvõtmine, veoseleht, deklaratsioonid jms -  Taivo Lehesmets

13.30 - 14.45  Paus

14.45 - 16.15     Toetused ja hüvitised metsaomanikule - Rünno Viir

16.15 - 17.00     Toetused ja hüvitised metsaomanikule - Rünno Viir

17.00 - 17.30    Õhtusöök

Õpilaskodus saab majutuse registreerida vahemikus 8.30 - 17.30.                                                      

Reede, 26. märts

8.00 - 8.30      Hommikukohv

8.30 - 10.00    Metsa majanduslik kasutamine: kinnisasja võõrandamine: metsamaa müük, kasvava metsa müük, raieteenuse kasutamine - Rünno Viir

10.00 - 10.15  Paus

10.15 - 12.00  Kaasomandis oleva metsa majandamine. Metsamaa tagatisena. Metsa kasutamine äriühingu asutamiseks - Rünno Viir

12.00 - 12.30    Lõuna

12.30 - 14.30   Metsanduse maksustamine (maa-, tulu- ja käibemaks, muud maksud). Metsaõigusrikkumised ja järelvalve - Rünno Viir     

 

Majutusest saab välja registreerida kuni 13.00ni.   

Koolitajad: Taivo Lehesmets (MA) Pärnumaa KHK, lektor ja RMK metsaparandustalituse spetsialist             Rünno Viir - metsanduskonsulent

 

Maksumus: Koolitus, materjalid, kohvipausid, õppekäikude transport, ööbimine on osalejatele tasuta Programmijuht: Piret Koorep, Pärnumaa KHK Voltveti koolituskeskuse juhataja

Info ja registreerimine:  Tel 51 68 099; E-mail piret.koorep@hariduskeskus.ee ja http://www.hariduskeskus.ee/index.php?id=1025

 

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike