Lisatud: 15. september 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

15Sep2004 Koolipiimatoetus on võimalus mitte kohustus

Iga liikmesriigi enda otsustada jääb, kas laiendada koolipiimatoetuse saajate ringi ka gümnaasiumis ja põhihariduse baasil kutseõppeasutuses õppivatele õpilastele või mitte. “Omalt poolt oleme teinud Vabariigi Valitsusele  ettepaneku, kaasata toetuse saajate ringi ka vanema astme õpilased,” ütles minister.  Valitsus arutab Põllumajandusministeeriumi ettepanekut oma homsel (16.septembri) istungil.

 

Kuna koolipiimatoetuse skeem on üheks osaks ELi ühtsest piimaturu korraldusest, siis on antud abiskeemis rõhk just nimelt esmatöödeldud toodetel.  Seega makstakse toetust vaid piimale, maitsestamata jogurtile, hapupiimale ja maitsestatud piimale. Euroopa Liidu poolsed toetusmäärad on kehtestatud vastavalt toodete rasvasisaldusele. Kuni 2005 aasta 30. juunini on 1 liitri 3,5%-4% rasvasisaldusega piima ja piimatoote toetus 3,29 kr, 2,5% rasvasisaldusega piima ja piimatoote toetus 2,90 kr ja 1,5%-1,8% rasvasisaldusega piima ja piimatoote toetus 2,50 kr.

 

“Põllumajandusministeerium on esitanud valitsusele ettepaneku maksta koolipiimatoetusele lisa   riigieelarvevahenditest, mis muudaks piimatooted abisaaja jaoks veelgi soodsamaks,” ütles minister Tuiksoo. Ministri sõnul on ka see ettepanek arutusel homsel valitsuse istungil.  

 

Ministri sõnul on kahetsusväärne meediavahendusel üldsusele tekitatud mulje, justkui keelaks ELi määrused koolilaste toitlustamisel kasutada maitsestatud jogurtit, keefiri või mõnd muud toetatavate toodete loetelust välja jäänud piimatoodet.

“Tuleb vahet teha toodetel, mille pakkumisel lastele saab kasutada abiskeeme ja toodetel, mida iga kool võib küll vabalt võtta laste koolitoidu menüüsse, aga mida ELi vahendistest ei kompenseerita” selgitas Tuiksoo.

 

Ministri sooviks on suunata koolijuhtide tähelepanu tõsiasjale, et koolipiima toetuse taotlejaks ei pea olema ilmtingimata kool ise. Uuest korrast tulenevalt võib kooliga sõlmitud lepingu alusel  toetuse taotlejaks olla ka piimatoodete pakkuja, kooli asukohajärgne omavalitsus või muu koolile vastavat teenust osutav isik.

 

“Omalt poolt soovin, et koolid ei võtaks koolipiimatoetust kui kohustust, vaid kui loodud lisavõimalust lastele tervislike piimatoodete pakkumiseks,” rõhutas põllumajandusminister.

Koolipiimatoetus makstakse taotlejale välja tagantjärgi  vastavalt tegelikult tarbitud kogustele. Maksimum kogus, millele toetust saab taotleda on 0,25 liitrit piimatoodet ühe õpilase kohta ühel õppepäeval.

 

Euroopa Liidus on koolipiimatoetust rakendatud alates 1977-ndast aastast. Selle eesmärgiks on soodustada eelkooliealiste laste ning kooliõpilaste hulgas piima ja piimatoodete tarbimist, laste tervislikku toitumist ja toitumisharjumuse kujunemist.

 

 

Lisainfo koolipiimatoetuse kohta:

Triin Viljasaar

Põllumajandusministeeriumi peaspetsialist

Tel 625 6221

Triin.viljasaar@agri.ee

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus