Lisatud: 28. august 2009

Viimati muudetud: 28. august 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

28Aug2009 Koolilapsed saavad puu- ja köögivilja

Algaval õppeaastal jõuab Eestis 1.-4. klasside õpilaste koolilõuna-lauale lisaks koolipiimale ka üks kord nädalas jagatav puu- ja köögivili.

Euroopa Liidu koolipuuvilja kavas osalemiseks on koostatud riiklik strateegia. Toetuse eesmärgiks on panustada  laste tervislikuma toitumise edendamisse. 2009/2010. õppeaasta 35 koolinädalal on värske koolipuuvilja jaoks kasutada 5,86 mln krooni, millest 75% tuleb Euroopa Liidult ja 25% Eesti riigilt. Ühe portsjoni soovituslik kogus on 80-100 g ja maksumus 3,35 krooni.

Lastele antavad värsked puu-, köögi- ja aedviljad peavad vastama kvaliteedi ja toiduohutuse nõuetele. Viljad võiksid pärineda eelistatavalt Eestist, kuid igal juhul mitte väljaspoolt Euroopa Liitu.

Koolipuuvilja-kava rakendusasutuseks on määratud PRIA. Osalemisskeem on koolide jaoks sarnane koolipiimaprogrammi omale. Koolipuuviljatoetuse taotlejaks võib olla haridusasutus, omavalitsus või ka viljade pakkuja. Viimased kaks peavad selleks eelnevalt kooliga lepingu sõlmima.

Esmalt tuleb toetuse taotlejal esitada PRIA-le heakskiidutaotlus. Selles kinnitab taotleja oma allkirjaga, et on teadlik toetuse taotlemisega seonduvatest nõuetest ja kohustub neid täitma. Heakskiidutaotlusi võetakse vastu alates 1. septembrist PRIA Tartus asuvas keskuses riiklike toetuste büroos. Taotlusi saab esitada nii posti kui ka e-kirja teel. Heakskiidu andmine otsustatakse hiljemalt 30 päevaga.

Vilju võib lastele jagama hakata kohe heakskiidu kinnitamisele järgnevast päevast. Toetust makstakse taotlejale tagantjärele. Toetuse saamiseks tuleb PRIAle esitada taotlus kolme kuu jooksul taotlusperioodi lõpust arvates. Taotlust saab esitada kuni kuus korda aastas kahekuuste perioodide kohta: 1. sept-31.okt, 1.nov-31.dets jne. PRIA maksab toetuse välja hiljemalt kolme kuu jooksul korrektese taotluse esitamisest arvates.

Värskete puuviljade, marjade, aed- ja köögiviljade lastele jagamist ja toetusskeemi rakendamist reguleerib põllumajandusministri 24. juuli 2009. a määrus nr 86 „Koolipuuviljatoetuse taotlemise nõuded, abikõlblike toodete loetelu, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid". Määruse lisa 1 loetleb ka abikõlbulikud viljad ning portsjonide soovituslikud kogused, mis on abiks koolipuuvilja tellimuse koostajaile.

Koolipuuviljakava raames jagatud puu- ja köögiviljad peavad looma õpilaste tavapärasele koolitoidule lisandväärtuse. Seega peab koolipuuviljatoetuse raames jagatav toode erinema laste põhimenüüs pakutavast.

Lisainfot koolipuuvilja toetuse kohta ja vajalikke taotlusvorme saab PRIA kodulehelt siit.

 

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus