Lisatud: 28. august 2009

Viimati muudetud: 28. august 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

28Aug2009 Koolilapsed saavad puu- ja köögivilja

Algaval õppeaastal jõuab Eestis 1.-4. klasside õpilaste koolilõuna-lauale lisaks koolipiimale ka üks kord nädalas jagatav puu- ja köögivili.

Euroopa Liidu koolipuuvilja kavas osalemiseks on koostatud riiklik strateegia. Toetuse eesmärgiks on panustada  laste tervislikuma toitumise edendamisse. 2009/2010. õppeaasta 35 koolinädalal on värske koolipuuvilja jaoks kasutada 5,86 mln krooni, millest 75% tuleb Euroopa Liidult ja 25% Eesti riigilt. Ühe portsjoni soovituslik kogus on 80-100 g ja maksumus 3,35 krooni.

Lastele antavad värsked puu-, köögi- ja aedviljad peavad vastama kvaliteedi ja toiduohutuse nõuetele. Viljad võiksid pärineda eelistatavalt Eestist, kuid igal juhul mitte väljaspoolt Euroopa Liitu.

Koolipuuvilja-kava rakendusasutuseks on määratud PRIA. Osalemisskeem on koolide jaoks sarnane koolipiimaprogrammi omale. Koolipuuviljatoetuse taotlejaks võib olla haridusasutus, omavalitsus või ka viljade pakkuja. Viimased kaks peavad selleks eelnevalt kooliga lepingu sõlmima.

Esmalt tuleb toetuse taotlejal esitada PRIA-le heakskiidutaotlus. Selles kinnitab taotleja oma allkirjaga, et on teadlik toetuse taotlemisega seonduvatest nõuetest ja kohustub neid täitma. Heakskiidutaotlusi võetakse vastu alates 1. septembrist PRIA Tartus asuvas keskuses riiklike toetuste büroos. Taotlusi saab esitada nii posti kui ka e-kirja teel. Heakskiidu andmine otsustatakse hiljemalt 30 päevaga.

Vilju võib lastele jagama hakata kohe heakskiidu kinnitamisele järgnevast päevast. Toetust makstakse taotlejale tagantjärele. Toetuse saamiseks tuleb PRIAle esitada taotlus kolme kuu jooksul taotlusperioodi lõpust arvates. Taotlust saab esitada kuni kuus korda aastas kahekuuste perioodide kohta: 1. sept-31.okt, 1.nov-31.dets jne. PRIA maksab toetuse välja hiljemalt kolme kuu jooksul korrektese taotluse esitamisest arvates.

Värskete puuviljade, marjade, aed- ja köögiviljade lastele jagamist ja toetusskeemi rakendamist reguleerib põllumajandusministri 24. juuli 2009. a määrus nr 86 „Koolipuuviljatoetuse taotlemise nõuded, abikõlblike toodete loetelu, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid". Määruse lisa 1 loetleb ka abikõlbulikud viljad ning portsjonide soovituslikud kogused, mis on abiks koolipuuvilja tellimuse koostajaile.

Koolipuuviljakava raames jagatud puu- ja köögiviljad peavad looma õpilaste tavapärasele koolitoidule lisandväärtuse. Seega peab koolipuuviljatoetuse raames jagatav toode erinema laste põhimenüüs pakutavast.

Lisainfot koolipuuvilja toetuse kohta ja vajalikke taotlusvorme saab PRIA kodulehelt siit.

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike