Lisatud: 03. august 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Aug2010 Kool saab miljonilise jooksuraja ja hüppekasti

 

PRIA toetas 900 000 krooniga Lüganuse kooli spordiväljaku­le tartaankattega 60meetrise jooksuraja ning kaugus- ja kolmikhüppekasti rajamist.

Lüganuse külaseltsi eestve­damisel alustati Lüganuse koo­li spordiväljakul uue, 60meetrise jooksuraja ning 4,5 hoo­võturajaga kaugus- ja kolmikhüppeala rajamist.

"Tööde käigus kaetakse pin­nas mitme kihiga, mille pea­le tuleb tartaankate," selgitas Lüganuse külaseltsi juhatuse liige Anne Liinak, kelle sõnul muudab suur töömaht projek­ti kalliks.

Ta lisas, et projekti juhtimi­sega ei tegele mitte külaselts, vaid ettevõte, kes lööb kaasa mitme Ida-Virumaa omavalit­suse spordiväljakute koosta­mises.

Jooksurajale mahub korra­ga jooksma neli inimest, lisaks rajale endale on selle juurde planeeritud stardi- ja finišiala. Ka hüppekasti hoovõturada saab endale tartaanist kat­te, korrastatakse ka hüppekas­ti ning jooksuraja ja hüppesektori vahele pannakse üles val­gustid.

Liinaku kinnitusel on see kooli spordiväljaku korrasta­mise esimene etapp. Tulevi­kus peaksid korda saama ka heitealad.

"Tegelikult on meil korrastusprojekt olemas kogu kooli ümbruse territooriumile," üt­les ta. Millal kogu koolipargi uuendamine, mille hulka kuu­lub nii spordiväljaku, tiikide kui ka puhkealade korrasta­mine, teoks saab, ei osanud ta öelda.

"Meil on hea meel, kui saa­me Lüganuse külaseltsiga kaa­sa aidata Lüganuse spordivälja­ku korrastamisele," põhjendas Liinak, miks külaselts mahuka projekti enda kanda võttis.

Lisaks spordiväljaku reno­veerimisele käib Lüganusel ka külaplatsi ehitamine, mis on samuti külaseltsi algatatud ja ellu viidud projekt. Hetkel käib külaplatsil kõlakoja ehi­tamine. Lisaks sellele saab külaplats uue valgustuse ja jalutusrajad.

 

Artikkel ilmus ajalehe Severnoje Poberezhje 2. augustil 2010.

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile mesilaspere toetuse eelnõu. Mesilasperede pidajate toetamine aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner