Lisatud: 03. august 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Aug2010 Kool saab miljonilise jooksuraja ja hüppekasti

 

PRIA toetas 900 000 krooniga Lüganuse kooli spordiväljaku­le tartaankattega 60meetrise jooksuraja ning kaugus- ja kolmikhüppekasti rajamist.

Lüganuse külaseltsi eestve­damisel alustati Lüganuse koo­li spordiväljakul uue, 60meetrise jooksuraja ning 4,5 hoo­võturajaga kaugus- ja kolmikhüppeala rajamist.

"Tööde käigus kaetakse pin­nas mitme kihiga, mille pea­le tuleb tartaankate," selgitas Lüganuse külaseltsi juhatuse liige Anne Liinak, kelle sõnul muudab suur töömaht projek­ti kalliks.

Ta lisas, et projekti juhtimi­sega ei tegele mitte külaselts, vaid ettevõte, kes lööb kaasa mitme Ida-Virumaa omavalit­suse spordiväljakute koosta­mises.

Jooksurajale mahub korra­ga jooksma neli inimest, lisaks rajale endale on selle juurde planeeritud stardi- ja finišiala. Ka hüppekasti hoovõturada saab endale tartaanist kat­te, korrastatakse ka hüppekas­ti ning jooksuraja ja hüppesektori vahele pannakse üles val­gustid.

Liinaku kinnitusel on see kooli spordiväljaku korrasta­mise esimene etapp. Tulevi­kus peaksid korda saama ka heitealad.

"Tegelikult on meil korrastusprojekt olemas kogu kooli ümbruse territooriumile," üt­les ta. Millal kogu koolipargi uuendamine, mille hulka kuu­lub nii spordiväljaku, tiikide kui ka puhkealade korrasta­mine, teoks saab, ei osanud ta öelda.

"Meil on hea meel, kui saa­me Lüganuse külaseltsiga kaa­sa aidata Lüganuse spordivälja­ku korrastamisele," põhjendas Liinak, miks külaselts mahuka projekti enda kanda võttis.

Lisaks spordiväljaku reno­veerimisele käib Lüganusel ka külaplatsi ehitamine, mis on samuti külaseltsi algatatud ja ellu viidud projekt. Hetkel käib külaplatsil kõlakoja ehi­tamine. Lisaks sellele saab külaplats uue valgustuse ja jalutusrajad.

 

Artikkel ilmus ajalehe Severnoje Poberezhje 2. augustil 2010.

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike