Lisatud: 25. aprill 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

25Apr2008 Kohalikul initsiatiivil tugineva rannakalanduse arendamist toetatakse 400 miljoni krooniga
Põllumajandusministri sõnul on meetme eesmärk toetada piirkondade arengustrateegiate väljatöötamist ja elluviimist ning see on heaks täienduseks üleriigiliselt ühetaoliselt rakendatavatele toetusmeetmetele. "Senine kogemus on näidanud, et kõigi meetmete rakendamine riigi poolt määratuna, ei ole kalanduspiirkondade tervikliku arengu seisukohast piisav. Otsustusprotsessi viimine kohalikule tasandile ning koostöö kaudu erinevate partnerite kaasamine annab kalandussektorile võimaluse teha oma regiooni arengut puudutavaid otsuseid ise," selgitas Seeder.

Erinevalt tavapärastest investeeringutoetustest on toetuse saajaks kohalik tegevusgrupp – kalandusettevõtjaid, kodanikeühendusi ja kohalikke omavalitsusi ühendav piirkondlik mittetulundusühing – kes luues oma piirkonna arengustrateegia saavad ise hiljem otsustada, mis on nende hinnangul prioriteetsed investeeringuobjektid, mis peaksid toetatud saama.

Toetust saab esimeses etapis taotleda mittetulundusühingu tegevuse korraldamiseks, kohaliku piirkonna arengu strateegia väljatöötamiseks ning koostöö arendamiseks. Pärast strateegia valmimist saab selle alusel toetusrahasid kasutada investeeringute (väikeste kalasadamate uuendamine, kalatöötlemine, turustamine, kalaturismi arendamine jms) elluviimiseks. Toetuse sihtpiirkondadena on Euroopa Kalandusfondi Eesti rakenduskava raames identifitseeritud 8 regiooni (Hiiumaa, Saaremaa, Läänemaa, Pärnumaa, Võrtsjärv, Peipsi järv, Soome lahe lääne- ja idaosa).

Kalanduspiirkondade säästva arengu toetuse seitsme aasta eelarve on 400 miljonit krooni, millest 75% tuleb Euroopa Liidu eelarvest. Euroopa Kalandusfondi toel on Eesti kalandust võimalik seitsme aasta jooksul toetada ligikaudu 1,76 miljardi krooniga. Täpsem info: http://www.agri.ee/ekf.
Toetuse saamise täpsete tingimustega on võimalik tutvuda põllumajandusministeeriumi koduleheküljel aadressil:  http://www.agri.ee/?id=28726.

Toetuse taotlusi plaanib Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) vastu võtta juulis.
Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus