Lisatud: 25. aprill 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

25Apr2008 Kohalikul initsiatiivil tugineva rannakalanduse arendamist toetatakse 400 miljoni krooniga
Põllumajandusministri sõnul on meetme eesmärk toetada piirkondade arengustrateegiate väljatöötamist ja elluviimist ning see on heaks täienduseks üleriigiliselt ühetaoliselt rakendatavatele toetusmeetmetele. "Senine kogemus on näidanud, et kõigi meetmete rakendamine riigi poolt määratuna, ei ole kalanduspiirkondade tervikliku arengu seisukohast piisav. Otsustusprotsessi viimine kohalikule tasandile ning koostöö kaudu erinevate partnerite kaasamine annab kalandussektorile võimaluse teha oma regiooni arengut puudutavaid otsuseid ise," selgitas Seeder.

Erinevalt tavapärastest investeeringutoetustest on toetuse saajaks kohalik tegevusgrupp – kalandusettevõtjaid, kodanikeühendusi ja kohalikke omavalitsusi ühendav piirkondlik mittetulundusühing – kes luues oma piirkonna arengustrateegia saavad ise hiljem otsustada, mis on nende hinnangul prioriteetsed investeeringuobjektid, mis peaksid toetatud saama.

Toetust saab esimeses etapis taotleda mittetulundusühingu tegevuse korraldamiseks, kohaliku piirkonna arengu strateegia väljatöötamiseks ning koostöö arendamiseks. Pärast strateegia valmimist saab selle alusel toetusrahasid kasutada investeeringute (väikeste kalasadamate uuendamine, kalatöötlemine, turustamine, kalaturismi arendamine jms) elluviimiseks. Toetuse sihtpiirkondadena on Euroopa Kalandusfondi Eesti rakenduskava raames identifitseeritud 8 regiooni (Hiiumaa, Saaremaa, Läänemaa, Pärnumaa, Võrtsjärv, Peipsi järv, Soome lahe lääne- ja idaosa).

Kalanduspiirkondade säästva arengu toetuse seitsme aasta eelarve on 400 miljonit krooni, millest 75% tuleb Euroopa Liidu eelarvest. Euroopa Kalandusfondi toel on Eesti kalandust võimalik seitsme aasta jooksul toetada ligikaudu 1,76 miljardi krooniga. Täpsem info: http://www.agri.ee/ekf.
Toetuse saamise täpsete tingimustega on võimalik tutvuda põllumajandusministeeriumi koduleheküljel aadressil:  http://www.agri.ee/?id=28726.

Toetuse taotlusi plaanib Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) vastu võtta juulis.
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner