Lisatud: 10. juuni 2010

Viimati muudetud: 16. juuni 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

10Jun2010 Kodulehele lisandusid MAK meetme 3.1 materjalid

Toetust antakse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest. Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine läbi maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamise (eelkõige keskustest eemalejäävates piirkondades) ning sellega uute ja paremate töökohtade loomisele kaasaaitamine. Suurprojektide toetamise eesmärgiks on põllumajandustootmise mitmekesistamine ja maaettevõtluse arendamine läbi bioenergiaalaste ja muude innovaatiliste investeeringute, mille kaudu soodustatakse muuhulgas ka keskkonnasõbraliku ettevõtluse arengut ja meetme üldeesmärgist tulenevalt paremate töökohtade loomist. Toetus on suunatud ka ettevõtluse uuenduslikkuse suurendamisele läbi uudsete, sh mobiilsete lahenduste leidmisele kaupade ja teenuste pakkumisel, samuti kohalikul ressursil põhineva, maapiirkonna elukvaliteedi parandamisega seotud mittepõllumajandusliku mikroettevõtluse arendamiseks.

Taotlusi võetakse vastu 31. augustist kuni 13. septembrini 2010. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00.

 

Toetuse materjalid leiate aadressilt: http://www.pria.ee/et/toetused/meede/maapiirkonnas_majandustegevuse_mitmekesistamise_investeeringutoetus_suurprojektidele_meede_3_1_suurprojektid_2010

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike