Lisatud: 18. november 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

18Nov2008 Kiviaedade rajamist ja taastamist toetatakse käesoleval aastal 10 miljoni krooniga
Kiviaiad aitavad säilitada ja suurendada Eesti maastike esteetilist väärtust, luua elupaiku (pisiimetajatele, roomajatele ja putukatele) suurendamaks bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust (kiviaiad on kasvukohaks paljudele soontaimedele, samblikele ja sammaldele) ning säilitada maastiku ajaloolist ja kultuurilist väärtust. Toetatakse vaid selliste kiviaedade rajamist ja taastamist, mis asuvad või piirnevad vähemalt 80% ulatuses kasutuses oleva põllumajandusmaaga. Kiviaiad, millele toetust taotletakse, peavad asuma piirkonnas, kus need on ajalooliselt levinud ning need peavad olema piirkonnale omase kujundusega. Uusi aedu võib rajada vaid kohta, kus kunagine kiviaia asukoht on kaardimaterjalide põhjal tuvastatav või kinnistupiiride tähistamiseks.

Toetuse määr ühe meetri 60-90 cm kõrguse kiviaia rajamise eest on 490 krooni, ühe meetri üle 90 cm kiviaia rajamise eest 655 krooni; ühe meetri 60-90 cm kõrguse kiviaia taastamise eest 410 krooni ja ühe meetri üle 90 cm kiviaia taastamise eest 575 krooni.

Varasemalt on kiviaedade rajamist, taastamist ja hooldamist toetatud 2005. aastal, mil toetuse abil rajati 19,2 kilomeetrit, taastati 39,4 kilomeetrit ja hooldati 26 kilomeetrit kiviaedu. Kokku kulus sellele 23,2 miljonit toetuskrooni. Aastatel 2007-2013 on kiviaedade rajamist ja taastamist võimalik toetada kokku 54 miljoni krooni suuruses summas, mis on 80% ulatuses finantseeritud Euroopa Liidu poolt ning 20% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Toetuse saamise täpsete tingimustega (st määrusega) on võimalik tutvuda Põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil http://www.agri.ee/index.php?id=32794. Toetuse taotlusvoor algab veel käesoleva aasta jooksul – täpse aja annab teada Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner