Lisatud: 23. aprill 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

23Apr2008 Kinnitati põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise toetuse tingimused

Toetatavate tegevuste alla kuuluvad toiduainete ja sööda ning toiduks või söödaks mittekasutatavate põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste tootmiseks vajalike seadmete ja tehnoloogia, tarkvara ning info- ja sidetehnoloogiliste seadmete ostmine ja paigaldamine, lao- ja tootmishoonete rekonstrueerimine ning puhastusseadmete rajamine ja rekonstrueerimine. Puu- ja köögivilja- ning marjatööstuse puhul on toetatav ka uute laohoonete ehitamine.

 

Toetust võib taotleda mikro- ja väikese või keskmise suurusega ettevõtja, kes on kantud äriregistrisse ning kes töötleb ja turustab põllumajandussaadusi või mittepuidulisi metsasaadusi ning nimetatud toodete ja saadustega seotud tooteid. Toetuse taotleja peab taotluse esitamise hetkeks olema tegutsenud vähemalt ühe aasta.

 

Toetuse määr on kuni 50% toetatava investeeringu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kolme aasta jooksul on 10 miljonit krooni ja kogu eelarveperioodi (2007-2013) jooksul 20 miljonit krooni. Meetme aastane eelarve on ligikaudu 90 miljonit krooni.

 

Toetuse saamise täpsete tingimustega on võimalik tutvuda Põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil http://www.agri.ee/?id=28648. Toetuse taotlusi võtab Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) vastu 28. aprillist 11. juulini.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus