Lisatud: 21. juuni 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Jun2005 Kinnitati nõuande- ja teabeleviteenuste toetamise tingimused

Nõuande- ja teabeleviteenuste pakkumise eesmärgiks on arendada põllumajandust kompetentse nõuande pakkumise abil ning põllumajandustootjatele olulise teabe levitamise kaudu. Meetme kitsamateks eesmärkideks on nõuandeteenuste pakkumise süsteemi väljaarendamine ning põllumajandustootjale nõuande- ja teabeleviteenuste osutamise toetamine.

 

Meede annab võimaluse osaliselt hüvitada individuaalse nõuandeteenuse maksumus, mis motiveeriks põllumajandustootjaid enda majandustegevuse arendamiseks kasutama atesteeritud või kutsekvalifikatsiooniga konsulenti.

 

Toetatavateks tegevusteks on nõuandekeskuse starditoetus, toetus põllumajandustootjale individuaalse nõuandeteenuse ostmiseks ning toetus üleriigilise või maakondliku infopäeva korraldamiseks. Meetme raames saavad nõuandekeskuse starditoetust taotleda põllumajandusministri poolt tunnustatud nõuandekeskused ning infopäeva korraldamise toetust juriidilised isikud, kes tegelevad nõuande-, teabelevi- või koolitusteenuse osutamisega. Nõuandetoetust saavad taotleda põllumajandustootjad, ainult sellise nõuandeteenuse maksumuse osaliseks kompenseerimiseks, mis on osutatud põllumajandusministri poolt tunnustatud nõuandekeskuse poolt.

 

Maksimaalne nõuandekeskuse starditoetuse summa on kuni 124 000 krooni – avaliku sektori poolne toetusmäär seejuures on kuni 100%. Nõuandetoetust antakse kuni 9000 krooni ühe taotleja kohta aastas, 75%-lise avaliku sektori toetusmäära juures. Ãœleriigilise infopäeva korraldamise puhul on summa kuni 15 000 krooni ühe kalendripäeva kohta ning toetuse määraks kuni 100%. Maakondliku teabepäeva puhul on need numbrid vastavalt 12 000 ja 80%. Meedet finantseeritakse Euroopa Põllumajanduse Arendus ja Tagatisfondist (EAGGF).

 

Aastatel 2005-2006 on EL struktuurifondide raames nõuande- ja teabeleviteenuste toetust võimalik anda 51,6 miljoni krooni ulatuses.

 

Toetuste taotlusi plaanib Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) vastu võtma hakata juulis. Taotluste vastuvõtu täpse kuupäeva annab PRIA teada hiljemalt 30. juunil.

 

Lisainformatsioon:

Ove Põder

Teadus- ja arendusosakond

Põllumajandusministeerium

Tel: 6256 290

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus