Lisatud: 17. aprill 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

17Apr2008 Kinnitati Natura 2000 alal asuva erametsamaa toetuse tingimused
Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse eesmärk on kaasa aidata Natura 2000 ala erametsamaa säästvale kasutusele. Toetuse määr Natura 2000 võrgustikku kuuluva metsaala hektari kohta on piiranguvööndis või hoiualal 940 krooni aastas, sihtkaitsevööndis 1720 krooni aastas. Toetust saavad taotleda erametsaomanikud. Erinevalt teistest toetustest võtab toetuse taotlusi vastu Sihtasutus Erametsakeskus. Taotlemisega seonduv info lisatakse SA Erametsakeskuse kodulehelehe (http://www.eramets.ee) lähemate päevade jooksul. Alates järgmisest nädalast toimuvad toetuse taotlejatele ka koolitused – täpsem info on kättesaadav aadressil http://www.agri.ee/?id=10991. Käesoleval aastal võib uusi taotlusi mitmeaastaste kohustuste võtmise kohta esitada ebasoodsamate piirkondade toetuse, mahepõllumajandusliku tootmise toetuse, poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse ja ohustatud tõugu looma pidamise toetuse osas. 2007. ja 2008. aastal esmakordselt mahetoetust taotlenud põllumajandustootjad peavad arvestama, et uue maaelu arengukava mahetoetuse rakendudes (eeldatavasti 2009. aastal) tuleb liituda uue täiendatud skeemiga. 2.-21. maini peavad taotluse esitama ka need taotlejad, kes on endale varasematel aastatel võtnud ebasoodsamate piirkondade või põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse. Iga-aastase taotlemisega kinnitatakse võetud kohustuse jätkamist. Toetuse saamise täpsete tingimustega on võimalik tutvuda põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil http://www.agri.ee/?id=28664. Taotlemisega seonduv info lisatakse PRIA kodulehelehe (http://www.pria.ee) lähimate päevade jooksul. Lisainformatsioon: Margus Palu Avalike suhete osakond Põllumajandusministeerium Tel: 6256 524, 52 007 81 E-post: margus.palu@agri.ee
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus