Lisatud: 20. aprill 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

20Apr2007 Kinnitati MAK pindalatoetuste tingimused

 

Ebasoodsamate piirkondade toetuse eesmärk on säilitada põllumajanduslik tegevus ja paikkonna säilimine aladel, kus mullaviljakus, asustuse tihedus ja põllumajanduslikust tegevusest tulev sissetulek on madalam riigi keskmisest. Eestis asuvad ebasoodsates piirkondades 101 valda, mille pindala moodustab umbes pool kogu riigi territooriumist. Toetuse määr on 391 krooni hektari kohta aastas. Toetust saavad taotleda kõik, kes on võtnud või võtavad kohustuse tegeleda antud aladel põllumajandusega vähemalt viie aasta jooksul.

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse eesmärk on soodustada keskkonnasõbraliku põllumajanduse viljelemist, sealhulgas bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse säilimist. Tegemist on viie aastase toetusega. Toetus jaguneb kolmeks meetmeks:
- Keskkonnasõbralik tootmine: varasematel aastatel kohustuse võtnutel tuleb esitada taotlus kinnitamaks kohustuse jätkamist. Uusi taotlusi võetakse FIE-delt ja juriidilistelt isikutelt vastu nitraaditundlikul alal asuva põllumajandusmaa kohta (tingimusel, et edaspidi minnakse üle MAK 2007-2013 keskkonnasõbraliku majandamise toetusele);
- Mahepõllumajanduslik tootmine: varasematel aastatel kohustuse võtnutel tuleb esitada taotlus kinnitamaks kohustuse jätkamist. Uusi taotlusi võetakse FIE-delt ja juriidilistelt isikutelt vastu (tingimusel, et edaspidi minnakse üle MAK 2007-2013 mahepõllumajandusliku tootmise toetusele);
- Ohustatud tõugu looma pidamine: varasematel aastatel kohustuse võtnutel tuleb esitada taotlus kinnitamaks kohustuse jätkamist. Samuti võetakse MAK 2007-2013 raames vastu uusi taotlusi. Toetust makstakse eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveohobuse pidamise eest.

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetuse eesmärk on hüvitada neil aladel looduskaitseseadusest tulenevatest nõuetest põhjustatud saamatajäänud tulu. Toetuse määr on 502 krooni hektari kohta aastas. Toetus asendab eelmisel aastal rakendunud keskkonnaalaste kitsenduste toetust ja seda saavad taotleda põllumajandusega tegelevad isikud.

Poollooduslike koosluse hooldamise toetuse eesmärk on säilitada Natura 2000 aladel asuvaid traditsioonilisi maastikke ja bioloogilist mitmekesisust ning alal hoida kultuuripärandit. Toetuse määr puisniidu hooldamise eest on 3 600 krooni hektari kohta aastas, toetuse määr kõigi ülejäänud koosluste hooldamise eest on 2 800 krooni hektari kohta aastas. Varasemalt on nende koosluste hooldamiseks makstud loodushoiutoetust.

Toetuse saamise täpsete tingimustega (st määrustega) on võimalik tutvuda põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil http://www.agri.ee/index.php?item=1512&action=press&id=2528. Taotlemisega seonduv info lisatakse PRIA kodulehelehe (www.pria.ee) lähiajal.

Lisainformatsioon:
Margus Palu
Avalike suhete osakond
Põllumajandusministeerium
Tel: 6256 524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner