Lisatud: 20. aprill 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

20Apr2007 Kinnitati MAK pindalatoetuste tingimused

 

Ebasoodsamate piirkondade toetuse eesmärk on säilitada põllumajanduslik tegevus ja paikkonna säilimine aladel, kus mullaviljakus, asustuse tihedus ja põllumajanduslikust tegevusest tulev sissetulek on madalam riigi keskmisest. Eestis asuvad ebasoodsates piirkondades 101 valda, mille pindala moodustab umbes pool kogu riigi territooriumist. Toetuse määr on 391 krooni hektari kohta aastas. Toetust saavad taotleda kõik, kes on võtnud või võtavad kohustuse tegeleda antud aladel põllumajandusega vähemalt viie aasta jooksul.

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse eesmärk on soodustada keskkonnasõbraliku põllumajanduse viljelemist, sealhulgas bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse säilimist. Tegemist on viie aastase toetusega. Toetus jaguneb kolmeks meetmeks:
- Keskkonnasõbralik tootmine: varasematel aastatel kohustuse võtnutel tuleb esitada taotlus kinnitamaks kohustuse jätkamist. Uusi taotlusi võetakse FIE-delt ja juriidilistelt isikutelt vastu nitraaditundlikul alal asuva põllumajandusmaa kohta (tingimusel, et edaspidi minnakse üle MAK 2007-2013 keskkonnasõbraliku majandamise toetusele);
- Mahepõllumajanduslik tootmine: varasematel aastatel kohustuse võtnutel tuleb esitada taotlus kinnitamaks kohustuse jätkamist. Uusi taotlusi võetakse FIE-delt ja juriidilistelt isikutelt vastu (tingimusel, et edaspidi minnakse üle MAK 2007-2013 mahepõllumajandusliku tootmise toetusele);
- Ohustatud tõugu looma pidamine: varasematel aastatel kohustuse võtnutel tuleb esitada taotlus kinnitamaks kohustuse jätkamist. Samuti võetakse MAK 2007-2013 raames vastu uusi taotlusi. Toetust makstakse eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveohobuse pidamise eest.

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetuse eesmärk on hüvitada neil aladel looduskaitseseadusest tulenevatest nõuetest põhjustatud saamatajäänud tulu. Toetuse määr on 502 krooni hektari kohta aastas. Toetus asendab eelmisel aastal rakendunud keskkonnaalaste kitsenduste toetust ja seda saavad taotleda põllumajandusega tegelevad isikud.

Poollooduslike koosluse hooldamise toetuse eesmärk on säilitada Natura 2000 aladel asuvaid traditsioonilisi maastikke ja bioloogilist mitmekesisust ning alal hoida kultuuripärandit. Toetuse määr puisniidu hooldamise eest on 3 600 krooni hektari kohta aastas, toetuse määr kõigi ülejäänud koosluste hooldamise eest on 2 800 krooni hektari kohta aastas. Varasemalt on nende koosluste hooldamiseks makstud loodushoiutoetust.

Toetuse saamise täpsete tingimustega (st määrustega) on võimalik tutvuda põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil http://www.agri.ee/index.php?item=1512&action=press&id=2528. Taotlemisega seonduv info lisatakse PRIA kodulehelehe (www.pria.ee) lähiajal.

Lisainformatsioon:
Margus Palu
Avalike suhete osakond
Põllumajandusministeerium
Tel: 6256 524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike