Lisatud: 25. veebruar 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

25Veebr2008 Kinnitati kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise toetuse tingimused
Toetust saavad taotleda metsaühistud ja erametsa omanikud. Toetatavate tegevuste alla kuuluvad loodusõnnetusest või tulekahjust kahjustatud metsa tootmispotentsiaali taastamiseks tehtavad investeeringud (istutamiseks vajaliku maapinna ettevalmistamine, metsapuutaimede soetamine ja istutamine, taimekaitsevahendi ja metsatarvikute soetamine, metsakultuuri hooldamine). Metsatulekahju ennetamiseks saab toetust taotleda tuleohumärgi soetamiseks, tuletõrje veevõtukoha ja sellele juurdepääsutee tähistamiseks ja korrashoidmiseks, tuletõkestusriba või -vööndi rajamiseks ning suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamiseks.

Toetuse määr on kuni 90% investeeringuobjekti kulu maksumusest. Meetme seitsme aasta eelarve on ligikaudu 60 miljonit krooni.

Toetuste tingimused arutati meetmete ettevalmistamise käigus läbi ka metsandussektori esindajatega ning Keskkonnaministeeriumi, Päästeameti ja Maaülikooli spetsialistidega.

Toetuse saamise täpsete tingimustega (st määrusega) on võimalik tutvuda Põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil http://www.agri.ee/?id=27115. Toetuse taotlusvooru aja annab teada Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni amet (PRIA)
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner