Lisatud: 02. aprill 2015

Viimati muudetud: 23. aprill 2015

A A A
Prindi rss

Uudised

02Apr2015 Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud, aprill-mai 2015
Jätkuvad taotlusvoorud
Meede Vastuvõtmise aeg  Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
Koolipuuviljatoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates
Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates
Teravilja sekkumiskokkuost  jooksvalt kuni 31.05 PRIA keskus Teravilja müüjatele tasutakse hiljemalt 65. päeval pärast teravilja ülevõtmise päeva
Piimatoodete sekkumiskokkuost kuni 30.09.2015 PRIA keskus Hiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist sekkumislattu
Sealiha eraladustamine jooksvalt alates 9.03 PRIA keskus PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist.
Või eraladustamine kuni 30.09.2015 PRIA keskus PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist.
Lõssipulbri eraladustamine kuni 30.09.2015 PRIA keskus PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist.
Teadaolevad taotlusvoorud aprillis ja mais
Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 13.-20.04 Ainult PRIA keskus (postiga Narva mnt 3, Tartu 51009, e-postiga info@pria.ee) Hiljemalt 29.07
Tootjarühmade tunnustamine 18.-25.mai PRIA keskus Täpsem info määruse valmimisel
Otsetoetused
Ühtne pindalatoetus Taotluste vastuvõtt 7.-25.maini ja hilinenult 26.maist 19.juunini e-PRIAs, maakondlikes teenindusbüroodes, posti ja e-posti teel. Täpne info toetuste ja taotlemise kohta avaldatakse kodulehel määruste valmimisel. Vt üldinfot
Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus
Noore põllumajandustootja toetus (hektaripõhine)
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus
Piimalehma kasvatamise, ammlehma kasvatamise, ute ja kitse kasvatamise otsetoetus
Väikepõllumajandustootja otsetoetus
MAK 2007-2013      
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus Taotluste vastuvõtt 7.-25.maini ja hilinenult 26.maist 19.juunini e-PRIAs, maakondlikes teenindusbüroodes, posti ja e-posti teel. Täpne info toetuste ja taotlemise kohta avaldatakse kodulehel määruste valmimisel. Vt üldinfot
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
Ohustatud tõugu loomade kasvatamise toetus
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
Loomade karjatamise toetus
MAK 2015-2020      
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus Taotluste vastuvõtt 7.-25.maini ja hilinenult 26.maist 19.juunini e-PRIAs, maakondlikes teenindusbüroodes, posti ja e-posti teel. Täpne info toetuste ja taotlemise kohta avaldatakse kodulehel määruste valmimisel. Vt üldinfot
Keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravim- ja maitse-taimekasvatuse ja maasikakasvatuse toetus
Piirkondlik mullakaitse toetus
Keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
Mahepõllumajanduse toetus
Loomade heaolu toetus
Natura 2000 toetus põllumajandusmaale
Natura 2000 toetus erametsamaale  4.-21.mai SA Erametsakeskus Täpsem info määruse valmimisel
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike