Lisatud: 02. aprill 2015

Viimati muudetud: 23. aprill 2015

A A A
Prindi rss

Uudised

02Apr2015 Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud, aprill-mai 2015
Jätkuvad taotlusvoorud
Meede Vastuvõtmise aeg  Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
Koolipuuviljatoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates
Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates
Teravilja sekkumiskokkuost  jooksvalt kuni 31.05 PRIA keskus Teravilja müüjatele tasutakse hiljemalt 65. päeval pärast teravilja ülevõtmise päeva
Piimatoodete sekkumiskokkuost kuni 30.09.2015 PRIA keskus Hiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist sekkumislattu
Sealiha eraladustamine jooksvalt alates 9.03 PRIA keskus PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist.
Või eraladustamine kuni 30.09.2015 PRIA keskus PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist.
Lõssipulbri eraladustamine kuni 30.09.2015 PRIA keskus PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist.
Teadaolevad taotlusvoorud aprillis ja mais
Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 13.-20.04 Ainult PRIA keskus (postiga Narva mnt 3, Tartu 51009, e-postiga info@pria.ee) Hiljemalt 29.07
Tootjarühmade tunnustamine 18.-25.mai PRIA keskus Täpsem info määruse valmimisel
Otsetoetused
Ühtne pindalatoetus Taotluste vastuvõtt 7.-25.maini ja hilinenult 26.maist 19.juunini e-PRIAs, maakondlikes teenindusbüroodes, posti ja e-posti teel. Täpne info toetuste ja taotlemise kohta avaldatakse kodulehel määruste valmimisel. Vt üldinfot
Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus
Noore põllumajandustootja toetus (hektaripõhine)
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus
Piimalehma kasvatamise, ammlehma kasvatamise, ute ja kitse kasvatamise otsetoetus
Väikepõllumajandustootja otsetoetus
MAK 2007-2013      
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus Taotluste vastuvõtt 7.-25.maini ja hilinenult 26.maist 19.juunini e-PRIAs, maakondlikes teenindusbüroodes, posti ja e-posti teel. Täpne info toetuste ja taotlemise kohta avaldatakse kodulehel määruste valmimisel. Vt üldinfot
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
Ohustatud tõugu loomade kasvatamise toetus
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
Loomade karjatamise toetus
MAK 2015-2020      
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus Taotluste vastuvõtt 7.-25.maini ja hilinenult 26.maist 19.juunini e-PRIAs, maakondlikes teenindusbüroodes, posti ja e-posti teel. Täpne info toetuste ja taotlemise kohta avaldatakse kodulehel määruste valmimisel. Vt üldinfot
Keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravim- ja maitse-taimekasvatuse ja maasikakasvatuse toetus
Piirkondlik mullakaitse toetus
Keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
Mahepõllumajanduse toetus
Loomade heaolu toetus
Natura 2000 toetus põllumajandusmaale
Natura 2000 toetus erametsamaale  4.-21.mai SA Erametsakeskus Täpsem info määruse valmimisel
Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike