Lisatud: 29. jaanuar 2019

Viimati muudetud: 29. jaanuar 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

29Jan2019 Keskkonnatoetused jõuavad PRIA klientideni sel aastal varem

PRIA jõuab peagi lõpule Eesti maaelu arengukava 2014-2020 pindala- ja loompõhiste toetuste määramise ja maksmisega, mis moodustavad 1/3 pindala- ja loomapõhistest toetuste maksetest. „Sarnaselt eelnevatelegi aastatele ei oota PRIA määrustes toodud tähtaja saabumist, vaid eesmärk on toetusraha toimetada taotlejateni pärast nõuetekohaseid kontrolle võimalikult vara, ning seda eesmärki me ka täidame,“ ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.

Keskkonnatoetused aitavad tootjatel rakendada keskkonnasõbralikke meetodeid, kohalikku toitu tootes säilitada Eesti maastikulist ja bioloogilist mitmekesisust ning kompenseerida põllumeestele keskkonnasõbraliku tootmisega seotud lisakulu.

Kokku tuleb PRIAl kinnitada 8429 otsust. Kõigi erinevat liiki toetuste kohta tuleb igale kliendile koostada eraldi otsus, sellepärast valmivad otsused meetmeti erineval ajal ning ka raha võib kliendi kontole jõuda erinevatel päevadel.

Toetuste määramise tähtajad on kehtestatud meetmete määrustes, käimasoleva perioodi kõigil meetmetel on selleks  10. veebruar. Allolevas tabelis on näha ajad, millal PRIA on alustanud väljamaksete tegemist meetmete lõikes. Andmed toetuste saajate ja toetusteks määratud summade kohta selguvad pärast kõikide otsuste kinnitamist.

Soovitame klientidel oma maksete seisu vaadata e-PRIA vastava teenuse alt. Samuti näeb seal toetuse määramise otsust.

Tabel 1 – keskkonnatoetuste taotluste arvud, eelarved ja väljamaksete algusajad

MAK 2014-2020 meede

Meetme eelarve €

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste arv

Väljamaksete algusaeg

KSA Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (meede 10.1.4)

720 000

2.05-15.6.2018

28

11.01.2019

PLK Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (meede 10.1.7)

5 000 000

2.05-21.05.2018

833

11.01.2019

OTL Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (meede 10.1.6)

915 000

2.05-15.06.2018

666

15.01.2019

Natura 2000 Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (meede 12.1)

646 000

2.05-21.05.2018

1326

21.01.2019

SORT Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (meede 10.1.5)

93 000

2.05-21.05.2018

61

21.01.2019

KSK Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (meede 10.1.4)

720 000

2.05-15.06.2018

57

24.01.2019

KSM Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (meede 10.1.1)

26 000 000

2.05-21.05.2018

1507

24.01.2019

MULD Piirkondlik mullakaitse toetus (meede 10.1.3)

1 000 000

2.05-21.05.2018

243

24.01.2019

VESI Piirkondlik veekaitse toetus (meede 10.1.2)

1 420 000

2.05-21.05.2018

8

31.01.2019

LHT Loomade heaolu toetus (meede 14.1)

6 638 000

2.05-21.05.2018

1880

6.02.2019

MAH Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (meede 11)

20 001 750

2.05-21.05.2018

1820

6.02.2019

MAK 2014-2020 toetuste ühikumäärad on leitavad siit.

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner