Lisatud: 18. detsember 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

18Det2006 Keskkonnasõbraliku tootmise kohustuslikud täiendkoolitused 2007

Koolituste eesmärgiks on pakkuda Eesti põllumajandustootjatele vajalikke ja olulisi teadmisi keskkonnast ja selle seostest põllumajandusega.

TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED

Toetuse saajal on vastavalt määrusele kohustus osaleda toetuse taotlemise aastal kuus tundi Põllumajandusministeeriumi korraldatud keskkonnasõbraliku tootmise algkoolitusel toetuse saamise aasta 1. oktoobriks. Nimetatud koolitusel ei pea osalema taotleja, kellele on varem määratud toetus keskkonnasõbraliku majandamise eest.

Lisaks on taotlejal kohustus osaleda toetuse taotlemise aastale järgneva nelja kohustuseaasta jooksul kokku kuus tundi Põllumajandusministeeriumi korraldatud keskkonnasõbraliku tootmise täiendkoolitusel viienda kohustuseaasta 1. oktoobriks. Taotleja asemel võib koolitusel osaleda tema majandusüksuse töötaja ning füüsilise isiku puhul täisealine perekonnaliige.

JÄRGMISED KOOLITUSED

NB! KOOLITUSEL OSALEMISEKS ON VAJALIK EELNEV REGISTREERIMINE NING OSALEMINE TOIMUB AINULT REGISTREERIMISE ALUSEL. ERALDI KUTSEID TAOTLEJATELE POSTI TEEL KOJU EI SAADETA!

Koolitused teemal "MULD ja TOITAINED" toimuvad 2007. aastal järgmistel aegadel:

HAAPSALU

RAPLA

SAKU

PÄRNU

TARTU

15. jaanuar

22. jaanuar

23. jaanuar

19. veebruar

26. veebruar

Täpsem informatsioon ilmub PRIA kodulehel ja Innopolise kodulehel www.innopolis.ee.

Koolituste algus 10.15. Koolituse lõpp 16.15.

Käsitletavad teemad:

1.      Muld ja mulla omadused, mullakaitse  

2.      Muld kui taime toitekeskkond. Toitainete vormid ja neeldumine mullas             

3.      Mullaproovide võtmine ja analüüsitulemuste interpreteerimine    

4.      Väetiste andmise aegade ja viiside planeerimine kui üks olulisemaid toitainete kao vähendamise võimalusi         

5.      Mullaharimine ja külvikorrad väetussüsteemi lahutamatu osana. Väetisnormide planeerimine.

6.      Sõnnikumajanduse korraldamine talus

7.      Ãœlevaade Põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise nõuete kohta

Lisaks Innopolise poolt korraldatud keskkonnasõbraliku tootmise täiendkoolitustele toimub 2007. aasta alguses igas maakonnas 1 keskkonnasõbraliku taimekaitse alane koolitus (kokku 15 koolitust, korraldajaks Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, argo.peepson@ceet.ee , kontakttelefon 7 422 051) ja ka keskkonnasõbraliku rohumaade rajamise koolitus (samuti kokku 15 koolitust, korraldajaks Eesti Maaülikool, urve.vool@emu.ee; kontakttelefon 50 40 574).

Lisaks korraldab Põllumajandusministeerium kindlasti koolitusi veel 2007. a teisel poolel, samuti 2008. aastal. Täpsem info järgmiste koolituste kohta: Eike Lepmets, Põllumajandusministeerium, tel 625 61 41.

KOHUSTUSE TÄITMISE KONTROLLIMINE

Esmakordselt hakatakse koolitusel käimise nõuet kontrollima peale 2008. aasta 1. oktoobrit. Seega on toetuse saajatel aega koolitusel käia ka 2008. aastal. Need, kes taotlesid toetust 2005. aastal, peavad täiendkoolituse läbima 2009. aasta 1. oktoobriks.

Info edasiste koolituste kohta on PIKKi kodulehel (www.pikk.ee ), PRIA vastava toetuse rubriigis (www.pria.ee/riiklikud_toetused/pollumajanduslik_kes/) ja ka ministeeriumi lehel olevas koolituste rubriigis (www.agri.ee).

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner