Lisatud: 03. aprill 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Apr2009 Keskkonnasõbralikku majandamist toetatakse tänavu 300 miljoni krooniga

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder allkirjastas määruse, mis sätestab keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsema korra aastateks 2007-2013. Määrus võimaldab käesoleval aastal taotleda toetust kokku 300 miljoni krooni suuruses summas.  

Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik vähemalt 1 ha suuruse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse teravilja-, õli- ja kiukultuuri ning kaunvilja, rühvelkultuuri, köögiviljakultuuri ja aedmaasikat, samuti maa kohta, mida hoitakse mustkesas või mida kasutatakse kuni neljal järjestikusel aastal rohumaana.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse peamine eesmärk on soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ning kaitsta ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust. Sellega hüvitatakse taotlejatele keskkonnasõbraliku majandamisega kaasnevad lisakulud ja saamata jäänud tulu.

Toetuse taotlemisega kaasneb põllumajandustootjale 5-aastane KSMi nõuete täitmise kohustus. Toetus hõlmab sisu ja hüvitise määra poolest kaht erinevat taset: põhitegevust ning põhi- ja lisategevust. Mahetoetuse taotlejad saavad taotleda sellel perioodil KSMi põhitegevuse toetust.

Toetuse määr on ühe hektari toetusõigusliku maa kohta põhitegevuse nõuete järgimise eest 550 krooni aastas ning põhi- ja lisategevuse nõuete järgimise eest kokku 900 krooni aastas.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus on eelarveliselt Eesti maaelu arengukava 2007-2013 põllumajandusliku keskkonnatoetuse suurim meede.

Taotlusi toetuse saamiseks võtab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet vastu 2.- 21. maini. KSM on päevakavas ka aprillikuus üle Eesti toimuvatel pindalatoetuste infopäevadel, mille kohta leiab informatsiooni põllumajandusministeeriumi kodulehelt www.agri.ee.

Allkirjastatud määrus:
Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007-2013.  

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner