Lisatud: 28. detsember 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

28Det2009 Keskkonnasõbraliku majandamise ja loomade karjatamise toetused jõuavad taotlejateni täies mahus

Kuigi tänavu laekus keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse ja loomade karjatamise toetuse (LKT) taotlusi rohkem kui eelarvevahendite jaotamisel esialgu prognoositi, otsustas põllumajandusminister jätta toetusmäära vähendamata, mistõttu jõuavad toetused kõigi nõuetekohaste taotlejateni täies mahus. KSM toetuse taotlejatel jääb toetusmäär samaks ka järgnevatel aastatel.

KSM puhul on toetus ühe hektari toetusõigusliku maa kohta põhitegevuse nõuete järgimise eest 550 krooni aastas ning põhi- ja lisategevuse nõuete järgimise eest kokku 900 krooni aastas; LKT puhul on toetus 800 krooni veise ja hobuse ning 144 krooni lamba ja kitse kohta aastas.

Tänavu 2.-21. maini kestnud taotlusperioodi jooksul laekus PRIA-sse 2156 avaldust KSM toetuse ja 2332 avaldust LKT taotlemiseks. 2009. aastal laekunud taotluste põhjal kuulub väljamaksmisele vastavalt ligi 394 miljonit ja ligi 83 miljonit krooni, mis on oluliselt rohkem kui 2009. aasta esialgne eelarve ette nägi.

Mõlema toetuse taotlemisega kaasnes viieaastane kohustuseperiood. Kuna Eesti maaelu arengukavas 2007-2013 püstitatud eesmärk KSM kogupindala osas on täidetud, saavad järgnevatel aastatel toetusskeemiga liituda vaid eelmise programmiperioodi keskkonnasõbraliku tootmise toetuse ning mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustuse lõpetajad. Samuti on eesmärk saavutatud LKT loomade arvu osas ning üldjuhul ei saa ka selle toetusega edaspidi liituda.

KSM on eelarveliselt Eesti maaelu arengukava 2007-2013 põllumajandusliku keskkonnatoetuse suurim meede, mille põhieesmärk on soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside rakendamist ning kaitsta ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust. Sellega hüvitatakse taotlejatele keskkonnasõbraliku majandamisega kaasnevad lisakulud ja saamata jäänud tulu. Toetus hõlmab sisu ja hüvitise määra poolest kaht erinevat taset: põhitegevust ning põhi- ja lisategevust.

Loomade karjatamise toetuse eesmärk on ühelt poolt tagada ja suurendada loomade heaolu, teisalt aga aidata kaasa karjamaade hooldamisele, bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse säilitamisele ning karjatamise traditsiooni jätkumisele Eestis.

LKT ja KSM toetuse rahuldamise otsused tehakse vastavalt 2010. aasta 25. jaanuariks ja 1. veebruariks ning toetused makstakse välja hiljemalt 30. juuniks.

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike