Lisatud: 22. mai 2018

Viimati muudetud: 22. mai 2018

A A A
Prindi rss

Uudised

22Mai2018 Kas mesilaste ja sigade andmed said registrile teatatud?

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kokku on 21.mai 2018 seisuga teatanud enda 1.mai andmed 1128 mesinikku, kelle 2194 mesilas on kokku 21 077 mesilasperet. Eelmisel aastal esitasid samasugused andmed 1019 mesinikku 2086 mesila kohta, kus oli 21 990 mesilasperet.

21.maiks 2018 on 74 seakasvatajat teatanud, et 1. mail oli neil 104 sigalas kokku 299 368 siga. Aasta tagasi esitasid andmed 96 seakasvatajat, kelle 124 loomapidamiskohas oli 1. mail 2017 kokku 288 927 siga.

Mesilaste ja sigade andmete iga-aastane esitamine on nende kasvatajatel kohustuslik. PRIA teavitab lähiajal mesinikke ja seakasvatajaid, kes on varem teatanud mesilaste või sigade pidamisest, kuid pole 2018. aastal esitanud mesilasperede või sigade arve, nõudest vastavad arvud esitada.

Nii mesilasperede kui sigade arvu teatamiseks on vanas e-PRIAs avatud e-teenused (Teenused – Loomade register – Andmete esitamine – Sigade arv ehitises 1. mai seisuga ja Mesilasperede arvu teatamine 1. mai seisuga). Teenuste juurde sisenemine toimub PRIA iseteeninduskeskkonna kaudu https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login

Kes soovib esitada andmeid paberkandjal või digiallkirjastatult e-postiga aadressil loomade.register@pria.ee, siis vormid andmete esitamiseks leiate siit (vt Teatised). Loomade registri postiaadress on Tähe 4, Tartu 51010.

Kui mesila või sigala on seni registreerimata, saab seda teha vanas e-PRIAs (Teenused – Loomade register – Andmete esitamine – Hoone, ala või mesila registreerimine). Mesilaste ja sigade arvu peab isik esitama põllumajandusloomade registrisse tema enda nimel oleva tegevuskoha kohta. Näiteks kui kaks või enam seakasvatajat peavad sigu ühes hoones, tuleb igal seakasvatajal see tegevuskoht registrisse kanda ning seal peetavate enda sigade arv teatada.

Lisainfot saate registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner