Lisatud: 22. mai 2018

Viimati muudetud: 22. mai 2018

A A A
Prindi rss

Uudised

22Mai2018 Kas mesilaste ja sigade andmed said registrile teatatud?

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kokku on 21.mai 2018 seisuga teatanud enda 1.mai andmed 1128 mesinikku, kelle 2194 mesilas on kokku 21 077 mesilasperet. Eelmisel aastal esitasid samasugused andmed 1019 mesinikku 2086 mesila kohta, kus oli 21 990 mesilasperet.

21.maiks 2018 on 74 seakasvatajat teatanud, et 1. mail oli neil 104 sigalas kokku 299 368 siga. Aasta tagasi esitasid andmed 96 seakasvatajat, kelle 124 loomapidamiskohas oli 1. mail 2017 kokku 288 927 siga.

Mesilaste ja sigade andmete iga-aastane esitamine on nende kasvatajatel kohustuslik. PRIA teavitab lähiajal mesinikke ja seakasvatajaid, kes on varem teatanud mesilaste või sigade pidamisest, kuid pole 2018. aastal esitanud mesilasperede või sigade arve, nõudest vastavad arvud esitada.

Nii mesilasperede kui sigade arvu teatamiseks on vanas e-PRIAs avatud e-teenused (Teenused – Loomade register – Andmete esitamine – Sigade arv ehitises 1. mai seisuga ja Mesilasperede arvu teatamine 1. mai seisuga). Teenuste juurde sisenemine toimub PRIA iseteeninduskeskkonna kaudu https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login

Kes soovib esitada andmeid paberkandjal või digiallkirjastatult e-postiga aadressil loomade.register@pria.ee, siis vormid andmete esitamiseks leiate siit (vt Teatised). Loomade registri postiaadress on Tähe 4, Tartu 51010.

Kui mesila või sigala on seni registreerimata, saab seda teha vanas e-PRIAs (Teenused – Loomade register – Andmete esitamine – Hoone, ala või mesila registreerimine). Mesilaste ja sigade arvu peab isik esitama põllumajandusloomade registrisse tema enda nimel oleva tegevuskoha kohta. Näiteks kui kaks või enam seakasvatajat peavad sigu ühes hoones, tuleb igal seakasvatajal see tegevuskoht registrisse kanda ning seal peetavate enda sigade arv teatada.

Lisainfot saate registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksenõuete esitamise voor (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner