Lisatud: 19. detsember 2014

Viimati muudetud: 19. detsember 2014

A A A
Prindi rss

Uudised

19Det2014 Karusloomade pidamise määruse muutmise eelnõu saadeti kooskõlastusringile

Põllumajandusministeerium saatis ministeeriumidele kooskõlastamiseks karusloomade pidamist puudutava põllumajandusministri määruse muutmise eelnõu, millega soovitakse parandada kasvatustes peetavate rebaste varjumistingimusi.

„Tegemist on eeskätt olemasolevate nõuete täpsustamisega. Lisasime määrusesse võimaluse puuride seinade katmiseks läbipaistmatu kattega. See tagab loomadele võimaluse varjumiseks, kuid samas võimaldab pidevalt jälgida peetavate loomade tervist ja heaolu neid liigselt häirimata,“ ütles põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev. „Lähtusime varjumistingimuste täpsustamisel sellest, mis sai tänavu suvel loomakaitseorganisatsioonide ja karusloomakasvatajate esindajate ühistel kohtumistel kokku lepitud,“  rääkis ta.

Põllumajandusministeeriumis toimus tänavu juunis ja juulis kolm karusloomakasvatuste ja loomakaitse­organisatsioonide esindajate kohtumist. 23. juulil toimunud kohtumisel jõuti loomade heaolu parandamise tingimustes kompromisskokkuleppele.

Kohtumisel osalesid Eesti Loomakaitse Seltsi, Eestimaa Loomakaitse Liidu, loomade eestkoste organisatsiooni Loomus, AS Balti Karusnahk, Nyckö Farm OÜ, Põllumajandusministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduameti esindajad.

Enne määruse lõplikku allkirjastamist esitatakse eelnõu tehnilisest normist teavitamiseks Euroopa Komisjonile. Liikmesriikidel ja Euroopa Komisjonil on õigus kolme kuu jooksul esitada eelnõu kohta arvamusi ja ettepanekuid.

 

Määruse „Nõuded karuslooma pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta” muutmise eelnõu

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike