Lisatud: 10. aprill 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

10Apr2006 Kalurid saavad taotleda kolme toetust

Kalalaevastiku moderniseerimistoetuse eesmärk on kaasajastada merel püüdvate kalalaevade töötingimusi ja tööohutust ning laeva tehnilisi tingimusi. Toetust saavad äriregistrisse kantud vähemalt kolm aastat tegutsenud ettevõtjad, kes omavad kehtivat kalalaeva või kaluri kalapüügiluba püügiks merel ning kelle kalalaev on registreeritud  kalalaevade riiklikus registris.

 

Toetust antakse kuni 40% investeeringu abikõlblikust maksumusest. “Maksimaalsed lubatud abikõlblikud kulutused ühe kalalaeva moderniseerimiseks sõltuvad laeva kogumahutavusest,” ütles PRIA kalandusrahastu toetuste büroo juhataja Piret Ilves ning lisas, et toetust on võimalik saada ka projekteerimiseks ja tegevuskava koostamiseks. Lisaks toetatakse ka laevakeretööde tegemist, peatekil asuvate tekiehitiste ümberehitamist,  navigatsiooniseadmete, päästevahendite ja selektiivsete püügivahendite ostmist jms.

 

Sisevete kalanduse investeeringutoetuste eesmärgiks on kaasajastada siseveekogudel püüdvate kalalaevade töötingimusi ja tööohutust ning püütud kala kvaliteeti. Toetust saavad taotleda äriregistrisse kantud vähemalt aasta tegutsenud ettevõtjad, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba püügiks siseveekogudel ning kelle kalalaev on registreeritud või uue laeva ostmise või ehitamise korral registreeritakse investeeringujärgselt kalalaevade riiklikus registris.

 

Toetust võib saada kuni 50% investeeringu abikõlblikust maksumusest, maksimaalselt 500 000 krooni ühe taotleja kohta aastas. Toetust on võimalik saada ka projekteerimiseks ja tegevuskava koostamiseks.

 

Toetatakse uue kalalaeva ehitamist või ostmist, olemasolevas laevas paiknevate ruumide, näiteks kala säilitamiseks vajalike ruumide ja masinaruumi ümberehitamist ning sinna vajalike seadmete soetamist, navigatsiooniseadmete ja päästevahendite ostmist jms.

Mootorikütuse aktsiisi kompenseerimise toetuse eesmärgiks on osaliselt kompenseerida kalapüügiga tegelevale kalandustoodete tootjale 2006. aastal kalapüügiks kasutatava mootorikütuse soetamiseks tehtud või tehtavad kulutused. Toetust saavad taotleda nii Läänemerel traalpüügiga tegelevad kalalaevad (mis kuuluvad segmenti 4S1 ja 4S2) kui siseveekogudel kasutatavad laevad (4S4).

 

Taotlusi võetakse vastu PRIA Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Viljandi ja Tartu maakonna büroos. Sisevete kalanduse ja kalalaevade moderniseerimistoetuste taotluste vastuvõtt lõppeb 26. aprillil, mootorikütuse aktsiisi kompenseerimistaotluste vastuvõtt 24. aprillil.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike