Lisatud: 05. oktoober 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

05Okt2004 Kalurid ei jää toetustest ilma

Põllumajandusministeerium ei ole nõus Res Publica Saaremaa piirkonna juhatuse poolse väitega nagu oleks ministeeriumis kalanduse valdkond tagaplaanile tõugatud. Põllumajandusministeeriumis tegutseb aktiivselt kalamajanduse osakond, kelle ülesandeks on olnud kalanduse arendamiseks struktuuriabi meetmete ja turukorraldusmeetmete väljatöötamine.

Käesoleval aastal olid Eestis EL kalatoetusmeetmetest prioriteetseteks investeeringud kalatööstusesse, kalakasvatustesse ning kalalaevastiku uuendamiseks ja moderniseerimiseks. Investeeringud kalasadamatesse ja kalalaevastiku püügivõimsuste reguleerimise meede on planeeritud rakendada järgmise aasta algusest.

Sel aastal on alustatud kolme kalandusele orienteeritud meetmega kuuest, ülejäänud lisanduvad järgmise aasta algusest.

Sellest, et kõik kalanduse meetmed ei rakendu üheaegselt, informeeriti ka Kalurite Liitu, kust oleks pidanud liikuma vastav info kõigi huvilisteni. Loomulikult oleks olnud ideaalne, kui kõiki struktuurifondide meetmeid saanuks avada 1. maist, aga täna peame tõdema, et nii ei ole see toimunud üheski uues liikmesriigis.

Uute meetmete rakendamisel tuleb arvestada asjaolu, et nii ministeerium kui ka Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) tegeleb lisaks kalandusele ka põllumajanduse ja maaelu sektorile Euroopa Liidu struktuurifondidest tulenevate vahendite administreerimisega. Oleme omalt poolt igal hetkel püüdnud kaasa aidata meetmete rakendamise protsessi kiirendamisele, et tagada kalandussektori konkurentsivõime säilimine ja tõstmine.

Vastupidiselt avalduses seisnud väitele ei ole kaluritele mõeldud EL toetuste taotlemisvõimalused kitsenenud seoses Põllumajandusministeeriumi ametnike tööga. Kõigi meetmete puhul on koostatud taotlemise abimaterjalid ning finantseeritud ka vastavaid koolitusi, mis on eelnenud toetuste taotlemise perioodile. Küll on aga ilmselt põllumajandusega seotud tootjate ühendused, vastupidiselt kalandussektori vastavatele ühendustele, olnud aktiivsemad oma liikmete seas selgitustöö tegemisel, mille otsese tulemina võime täna näha investeeringu toetuse taotluste suurt arvu ja taotlemise erakordset kiirust.

Vabariigi Valitsus kiitis 9. septembril heaks  kalapüügiseaduse muutmise seaduse, millega täpsustatakse 2005. aasta 1. jaanuarist kalanduse haldusjaotust. Põllumajandusministeeriumi haldusalasse lisandub seni Keskkonnaministeeriumi pädevusse kuulunud kutseliseks kalapüügiks kalapüügilubade väljastamine, kalade esmakokkuostu korraldamine ja kalapüügiandmete kogumine, ehk teisisõnu kogu kalamajanduse reguleerimine.

Keskkonnaministeerium jätkab kalavarude kaitse ja taastamise eest vastutamist.Samuti  jäävad Keskkonnaministeeriumi väljastada kalastuskaardid harrastuspüügiks, kuna nende eesmärk on kalavarude kaitseks harrastuspüügikoormuse piiramine ja selle täitmise kontrollimine.Keskkonnaministeerium jätkab ka Vabariigi Valitsusele püügimahtude kehtestamise ettepanekute tegemist.

 

_________________________________________________

Põllumajandusministeerium
Pressibüroo
Tel 625 6254; 625 6229

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike