Lisatud: 29. jaanuar 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Jan2010 Kalavarude vähenemine tuleb peatada

Euroopa Liidu ja Eesti kalanduspoliitika lähema kümnendi peamiseks eesmärgiks on kalavaru hea seisukorra tagamine. Selle saavutamiseks vaadatakse läbi ühine kalanduspoliitika, mille raames toimuvad lähiaastatel arutelud kogu kalanduse juhtimise üle.

Eile kogunes Põllumajandusministrile nõuandev Kalandusnõukogu, millele anti muuhulgas ülevaade Eesti seisukohtadest Euroopa kalanduspoliitika reformi osas. Kalanduspoliitika reform algas mullu kevadel ja suuremad arutelud sellel teemal algavad tänavu - reformi peaküsimuseks on, kuidas saavutada tasakaal püügivõimsuse ja kalavarude vahel. Eesti täidab traalpüügis antud eesmärgi järgmise aasta kevadeks.

Kalandusnõukogule tutvustati ka käesoleva aasta toetuste taotlemise ajakava - kokku toetatakse tänavu kalandussektorit läbi kümne meetme, millele kulub prognoosi järgi 287 miljonit krooni.

Kalandusnõukogus kiideti heaks ligi 60 miljoni krooni ulatuses projekte, mis on suunatud kalakoelmute uuringutele ja kalade kudemisvõimaluste taastamisele, teadus- ja arendusasutuste materiaaltehnilise baasi ajakohastamisele ja püügivahendite selektiivsuse tõstmisele. Plaanis on luua ka kalanduse info-, koolitus- ja nõuandekeskus.

Teiste teemade seas tutvustati elektroonilise püügiandmete esitamise süsteemi, mille edukal käivitamisel kaob andmete edastamine kalalaevalt paberkandjal.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner