Lisatud: 19. aprill 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

19Apr2005 Kalasadamate moderniseerimiseks saab mais-juunis PRIAst toetust taotleda

Toetuse eesmärk on parendada kala vastuvõtutingimusi ja rekonstrueerida kalasadama või kalandusega seotud sadamaosa infrastruktuuri. Toetatakse kala lossimiseks kasutatava kai rekonstrueerimist, sadamas paiknevate ehitiste (külm-, lao- ja hulgimüügihoone, kalurite olmehoone, kalalaevade teenindamiseks vajalike rajatiste jms) ehitamist ja rekonstrueerimist ning sinna juurde kuuluvate seadmete soetamist, kalasadama juurde kuuluva tee parendamist jms. Toetust on võimalik saada ka projekteerimiseks, investeeringuga seotud keskkonnamõjude hindamiseks ja tegevuskava koostamiseks.

Toetust saab taotleda äriühing või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, kellele kuulub või kelle õiguspärases kasutuses on riiklikusse registrisse kantud kalasadam või sadama osa, kus toimub kala vastuvõtt kalalaevadelt ja muu sellega seonduv tegevus.

Toetust võib saada kuni 50% investeeringu käibemaksuta maksumusest. Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 7,5 mln krooni aastas, kuid mitte rohkem kui ettevõtte kuuekordne taotluse esitamisele eelneva majandusaasta bilansimaht.

Taotluse läbivaatamine võib võtta kuni 90 tööpäeva. Täpsemat infot ja taotlusdokumente saab PRIA veebilehelt toetuste lingi alt.

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus