Lisatud: 19. aprill 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

19Apr2005 Kalasadamate moderniseerimiseks saab mais-juunis PRIAst toetust taotleda

Toetuse eesmärk on parendada kala vastuvõtutingimusi ja rekonstrueerida kalasadama või kalandusega seotud sadamaosa infrastruktuuri. Toetatakse kala lossimiseks kasutatava kai rekonstrueerimist, sadamas paiknevate ehitiste (külm-, lao- ja hulgimüügihoone, kalurite olmehoone, kalalaevade teenindamiseks vajalike rajatiste jms) ehitamist ja rekonstrueerimist ning sinna juurde kuuluvate seadmete soetamist, kalasadama juurde kuuluva tee parendamist jms. Toetust on võimalik saada ka projekteerimiseks, investeeringuga seotud keskkonnamõjude hindamiseks ja tegevuskava koostamiseks.

Toetust saab taotleda äriühing või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, kellele kuulub või kelle õiguspärases kasutuses on riiklikusse registrisse kantud kalasadam või sadama osa, kus toimub kala vastuvõtt kalalaevadelt ja muu sellega seonduv tegevus.

Toetust võib saada kuni 50% investeeringu käibemaksuta maksumusest. Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 7,5 mln krooni aastas, kuid mitte rohkem kui ettevõtte kuuekordne taotluse esitamisele eelneva majandusaasta bilansimaht.

Taotluse läbivaatamine võib võtta kuni 90 tööpäeva. Täpsemat infot ja taotlusdokumente saab PRIA veebilehelt toetuste lingi alt.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner