Lisatud: 19. august 2009

Viimati muudetud: 19. august 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

19Aug2009 Kalapüügi lõpetanud laevade kalurid saavad PRIAst toetust

Püügitegevuse lõpetavate traallaevade laevaperede tööta jäävad kalurid võivad taotleda PRIAst toetust kuni 156 466 krooni ühe taotleja kohta.

Euroopa Kalandusfondi (EKF) sotsiaalmajandusliku meetme toetus on mõeldud nende kalalaevade laevaperede liikmetele, kes kaotavad või on kaotanud koondamise tõttu töö EKF meetme 1.1 raames utiliseeritud või sihtotstarvet muutnud kalalaevadel. Toetusesaaja peab olema püügi lõpetaval laeval töötanud vähemalt 12 kuud; pärast toetuse väljamaksmist ei tohi ta 12 kuu jooksul asuda tööle teise kalalaeva pardal ega tegelda kutselise kalapüügiga.
"See toetus on kättesaadav laevapere liikmetele, kelle töökohaks olnud kalalaevad kõrvaldatakse püügilt PRIA vahendusel saadava toetuse abil," rõhutas PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilves. Laeva utiliseerimiseks või sihtotstarbe muutmiseks määras PRIA tänavu toetused 19 traallaevale ja kahele kaugpüügilaevale, püügi lõpetamiseks on neil aega kaks aastat.
Sotsiaalmeetme toetuse saamiseks saavad nende laevaperede liikmed PRIAle taotlusi esitada 21. augustist 8. septembrini, lisades taotlusele ka laeval töötamist tõendava töölepingu või meretöölepingu koopia ja muud nõutavad dokumendid. Kuid toetusraha ei maksa PRIA välja enne, kui laev, mille pardal taotleja töötas, on lõplikult püügilt kõrvaldatud ja kalalaevade registrist kustutatud. (Mere)tööleping peab taotlejatel selleks ajaks olema lõpetatud koondamise tõttu ning nüüd tuleb PRIAle esitada väljamaksetaotlus ja meretöölepingu lõpetamist tõendava dokumendi ärakiri. PRIA teatab igale taotlejale aja, millal on laev püügilt kõrvaldatud ja millal ta saab esitada väljamaksetaotluse.
PRIA palub toetusesaajatel tähele panna, et vastavalt tulumaksuseadusele kuulub see toetus tulumaksuga maksustamisele. PRIA ise maksu kinni ei pea, kuid teatab andmed Maksu- ja Tolliametile.

Taotlusi võetakse vastu PRIA  Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru ja Tartu maakonna teenindusbüroodes. Taotlusvorme ja teavet saab meie kodulehelt www.pria.ee/toetused/valdkond/kalandus/sotsiaalmajanduslikud_meetmed_ekf_2009/ , lisiainfot võib küsida kalandustoetuste büroost tel 737 1388.

Käesoleva taotlusvooru eelarves on kalurite sotsiaalmajanduslike toetuste maksmiseks raha 16,3 miljonit krooni. Kui nõuetele vastavaid taotlusi laekub suuremas summas, vähendab PRIA toetuse määra proportsionaalselt, jagades eelarve taotluste arvuga.
Euroopa Kalandusfondi meetmete ja Eesti riigi osaluse abil on Eesti kalandussektoril võimalus saada programmperioodil 2007-2013 toetusi 1,76 miljardi krooni ulatuses, tänavu seitsme kuuga on PRIA kalandusfondi toetusi määranud 379,3 mln krooni.

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus