Lisatud: 27. aprill 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

27Apr2006 Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetamine

Tootjaorganisatsioone toetatakse eesmärgiga rakendada Euroopa ühise kalanduspoliitika kalandusturu korraldamise abinõusid, et stabiliseerida kalaturgu. Tunnustatud tootjaorganisatsioon koostab igal aastal tegevuskava, milles nähakse ette plaanitavad tegevused säästliku kalapüügi tagamiseks ja hindade stabiliseerimiseks.

 

2005. aasta detsembrikuus tunnustas põllumajandusminister Ester Tuiksoo oma käskkirjaga kolme tootjaorganisatsiooni kalanduses: Eesti Kalapüügiühistut, Eesti Kutseliste Kalurite Ühistut ja Eesti Traalpüügi Ühistut, kelledel on õigus vastavat toetust taotleda.

 

Tunnustatud tootjaorganisatsioonidesse koondunud kalurid esindavad kilu ja tursa osas 80% ja räime osas 60% kogu Eesti vastavast püügivõimalusest.

 

Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetust on õigus taotleda kolmel alustamisjärgsel aastal. Toetuse maksimaalne määr on esimesel aastal 60%, teisel aastal 40% ning kolmandal aastal 20% tehtud kuludest ning mitte rohkem kui 3% liikmete toodangu väärtusest esimesel, 2% teisel ja 1% kolmandal aastal.

 

Toetuse taotluste vastuv̵tt kestab 8. Р19. maini. Taotlus toetuse saamiseks koos vajalike dokumentidega esitatakse P̵llumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile.

 

 

Lisainformatsioon:

Hannes Ulmas

Põllumajandusministeerium

Turukorralduse ja kaubanduse büroo

Juhataja kohusetäitja

Tel: 6256264

E-post: hannes.ulmas@agri.ee

 

Anna-Maria Veidemann

Põllumajandusministeerium

Avalike suhete osakond

Peaspetsialist

Tel: 6256228; 53416596

E-post: anna-maria.veidemann@agri.ee

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike