Lisatud: 01. august 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

01Aug2006 Kalandustoodete tootjad saavad PRIAst taotleda intressitoetust


Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalandustoodete tootjale kalakasvatuse või kalapüügi arendamiseks võetud pikaajalise laenu intressid või kapitalirendi makse osana tasutavad intressid, mis tootja on tasunud toetuse taotlemisele eelnenud kalendriaastal.

PRIA kalandusrahastu toetuste büroo juhataja Piret Ilves soovitab taotlejatel taotluse isiklikult kohale tuua. “Siis saame kohe üle kontrollida, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ja taotlus on korrektselt täidetud,” lisas Ilves.

Toetust võivad taotleda ettevõtjad nii laevade kaasajastamiseks, kalasadamate arendamiseks kui ka vesiviljelusega tegelemiseks võetud laenude intresside hüvitamiseks.

Intressitoetuseks on tänavu kokku eraldatud 1,5 miljonit krooni ning sellist toetust saab PRIAst taotleda esmakordselt. Toetuse suurus taotlejale selgub pärast kõigi taotluste läbi vaatamist ning arvutuste tegemist. Toetuse määramise otsustab PRIA hiljemalt käesoleva aasta oktoobri lõpuks.

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike