Lisatud: 24. august 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

24Aug2006 Kalandustoodete tootja saab esmakordselt taotleda praktikatoetust

Praktikatoetus on rahaline abi, millega hüvitatakse osaliselt kalandustoodete tootja ettevõttes korraldatava õppepraktika kulud. Toetust antakse kutsekesk- või kõrgharidust omandava praktikandi õppepraktika juhendamise eest. Riigieelarvest toetatakse kokku üheksa kalanduseriala praktikante.

Praktikatoetust saab kalandustoodete tootja taotleda sellise õppepraktika hüvitamiseks, mis on korraldatud 1. novembrist 2005 kuni 31. oktoobrini 2006 ning mille kestus ei ületa õppekavas määratud ajavahemikku. Pärast õppepraktika läbiviimist tuleb esitada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) iga praktikandi kohta eraldi vormikohane aruanne. Aruandeid võetakse vastu 7. novembrini.

Õppepraktika juhendajal peab olema erialane ettevalmistus ning ta peab olema töötanud kalanduse alal vähemalt viimased viis aastat, millest viimase aasta ettevõttes, kus õppepraktika läbi viiakse. Ühe inimese juhendamisel võib samaaegselt olla kuni kaks praktikanti. Toetuse taotleja peab enne praktika algust sõlmima kolmepoolse lepingu õppeasutuse ja praktikandiga.

Toetust võib maksta ühe praktikandi kohta kuni neljakordse kuupalga alammäära ulatuses. Tegelik toetuse summa taotleja kohta sõltub praktikantide arvust ja praktika pikkusest. Praktikatoetuseks on riigieelarvest kokku eraldatud 1,4 miljonit krooni.

Toetuse taotlemise taotlus koos vajalike dokumentidega tuleb esitada PRIA-le selleks ettenähtud tähtajal. Tähtaja määrab PRIA ning teavitab sellest väljaandes Ametlikud Teadaanded.


Lisainformatsioon:

Diana Kõmmus
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254; 524 8974
diana.kommus@agri.ee
 
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike