Lisatud: 02. juuli 2010

Viimati muudetud: 09. juuli 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

02Jul2010 Kalandustoodete ja veetaimede töötlemise arendamiseks taotleti ligi 96 miljonit krooni toetust

Ajavahemikul 14.- 21.juunini toimunud Euroopa Kalandusfondi (EKF) meetme 2.3, Investeeringud töötlemisse ja turustamisse, teise taotlusvooru raames laekus PRIA-le 31 taotlust summas  ligi 96 miljonit krooni, planeeritavate investeeringute kogumaht on üle 211 miljoni krooni.

Maakonniti erines taotlemine kordades: aktiivsemad olid Saaremaa (7 taotlust summas  ligi 31 mln krooni) ja Harjumaa (8 taotlust, veidi üle 26 mln krooni), samas Jõgevamaalt laekus vaid 2 taotlust summas 8,6 mln krooni.

Meetme eesmärk on kalandustoodete või veetaimede töötlemise arendamine ja kaasajastamine.

Kõige rohkem soovitakse toetust kasutada mitmesuguste käitlemisseadmete soetamiseks nagu pakkeseadmed, jahutusseadmed, kala sulatamise seadmed jms. Meetme esimeses taotlusvoorus oli võimalik toetust taotleda ka kalandustoodete või veetaimede töötlemiseks vajaliku ehitise, sealhulgas külm- ja laohoone ehitamiseks või rekonstrueerimiseks ja külmikveoki ostmiseks, selles taotlusvoorus seda võimalust ei olnud.

PRIA kalandustoetuste büroo peaspetsialisti Angela Annilo sõnul on käesoleva taotlusvooru puhul oluline silmas pidada ka seda, et toetatav tegevus peab olema ellu viidud ühe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamisest. „Eelmises taotlusvoorus heakskiidetud tegevusi saab ellu viia kahe aasta jooksul" rääkis Annilo.

Taotlusvooru eelarve on 50 mln krooni, toetusi küsiti ligi kaks korda rohkem.  Kõik korrektsed taotlused hinnatakse ning moodustatakse paremusjärjestus. Paremusjärjestuses saavad eelise need taotlused, kus on omafinanteering suurem, samuti on võimalik saada lisaks hindepunkte siis, kui taotleja on mikro või väikese suurusega ettevõtja ning kui taotleja ettevõttesse  on töötlemiseks sisse toodud kalandustoodetest või veetaimedest koguseliselt vähemalt 30% Eestis lossitud või kasvatatud.  Toetuse määramise otsus tehakse oktoobri alguseks.

Kalandustoodete ja veetaimede töötlemise ja turustamise toetusmeedet rahastab 75% ulatuses Euroopa Kalandusfond, 25% Eesti riik.

 

 

EKF meetme 2.3 II taotlusvoorus taotletud summad maakondade lõikes 01.07.2010 seisuga

 

Maakond

Esitatud taotlusi

 Soovitud investeeringu koondsumma

Määratud toetussumma

 

Harjumaa

8

60 460 041

26 225 713

Ida-Virumaa

3

21 705 589

8 986 193

Jõgevamaa

2

912 483

456 241

Läänemaa

3

20 853 821

9 891 912

Pärnumaa

5

22 652 880

11 326 438

Saaremaa

7

67 723 072

30 458 677

Tartumaa

3

17 287 020

8 643 509

 

 

 

 

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike