Lisatud: 09. juuni 2011

Viimati muudetud: 27. juuni 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Jun2011 Kalandustoetustest on pool juba kasutaja leidnud

Euroopa Kalandusfondist on nelja aastaga erinevatele projektidele eraldatud ligi 53,85 miljonit eurot ehk pool Eestile aastateks 2007-2013 eraldatud rahast. Kõige enam on toetatud kalakasvandusi, kalatöötlejaid ja sisevete kalureid.

Käesoleval programmperioodil toetavad Eesti riik ja Euroopa Liit kalandussektorit kokku 113,2 miljoni euroga (1,77 miljardit krooni). 48 protsenti sellest on eelmise aasta lõpu seisuga taotlejatele määratud ja 22,38 miljonit eurot ehk ligi viiendik kogusummast ka välja makstud.

„Taotlejad on olnud väga aktiivsed,” tõdes Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai. „Määramiste ja väljamaksete mõningane vahe on tingitud sellest, et paljud toetused makstakse pärast investeeringu või projekti elluviimist, kuid tööd nendega veel käivad.”

Euroopa Kalandusfondi Eesti rakenduskavale vahehindamist teinud audiitorfirma Ernst & Young tõdes oma hinnangus, et rakenduskavas püstitatud eesmärgid on ka pärast enam kui poole programmperioodi möödumist säilitanud oma asjakohasuse. Audiitorid tõid ka esile, et mitme tegevuses osas – näiteks kalalaevastiku püügivõimsuse vähenemine ja kalandusega seotud inimeste koondumine piirkondlikesse tegevusgruppidesse – on algsega võrreldes loodetust paremaid tulemusi saavutatud.

Kevvai sõnul lubab tänane seis uskuda, et programmperioodi lõpuks kasutab kalandussektor ära praktiliselt kogu toetusvõimaluse. „Oleme oma selgeks eesmärgiks seadnud, et toetuste abil peab kalandussektor arenema ja selle sissetulekud kasvama, ning usun, et selle me ka saavutame,” märkis ta.

Rakenduskava raames toetatakse kuni 2013. aastani kalanduse vallas väga erinevaid projekte alates laevastiku uuendamisest ja sadamate korrastamisest kuni kalatoodete müügiedenduseni. Eraldi tähelepanu pööratakse piirkondadele, kus kalandusega on ajalooliselt tegeletud. Seal antakse kohalikele tegevusgruppidele võimalus ise oma piirkonna arengu üle otsustada ning valida toetust väärivaid projekte.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner