Lisatud: 09. juuni 2011

Viimati muudetud: 27. juuni 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Jun2011 Kalandustoetustest on pool juba kasutaja leidnud

Euroopa Kalandusfondist on nelja aastaga erinevatele projektidele eraldatud ligi 53,85 miljonit eurot ehk pool Eestile aastateks 2007-2013 eraldatud rahast. Kõige enam on toetatud kalakasvandusi, kalatöötlejaid ja sisevete kalureid.

Käesoleval programmperioodil toetavad Eesti riik ja Euroopa Liit kalandussektorit kokku 113,2 miljoni euroga (1,77 miljardit krooni). 48 protsenti sellest on eelmise aasta lõpu seisuga taotlejatele määratud ja 22,38 miljonit eurot ehk ligi viiendik kogusummast ka välja makstud.

„Taotlejad on olnud väga aktiivsed,” tõdes Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai. „Määramiste ja väljamaksete mõningane vahe on tingitud sellest, et paljud toetused makstakse pärast investeeringu või projekti elluviimist, kuid tööd nendega veel käivad.”

Euroopa Kalandusfondi Eesti rakenduskavale vahehindamist teinud audiitorfirma Ernst & Young tõdes oma hinnangus, et rakenduskavas püstitatud eesmärgid on ka pärast enam kui poole programmperioodi möödumist säilitanud oma asjakohasuse. Audiitorid tõid ka esile, et mitme tegevuses osas – näiteks kalalaevastiku püügivõimsuse vähenemine ja kalandusega seotud inimeste koondumine piirkondlikesse tegevusgruppidesse – on algsega võrreldes loodetust paremaid tulemusi saavutatud.

Kevvai sõnul lubab tänane seis uskuda, et programmperioodi lõpuks kasutab kalandussektor ära praktiliselt kogu toetusvõimaluse. „Oleme oma selgeks eesmärgiks seadnud, et toetuste abil peab kalandussektor arenema ja selle sissetulekud kasvama, ning usun, et selle me ka saavutame,” märkis ta.

Rakenduskava raames toetatakse kuni 2013. aastani kalanduse vallas väga erinevaid projekte alates laevastiku uuendamisest ja sadamate korrastamisest kuni kalatoodete müügiedenduseni. Eraldi tähelepanu pööratakse piirkondadele, kus kalandusega on ajalooliselt tegeletud. Seal antakse kohalikele tegevusgruppidele võimalus ise oma piirkonna arengu üle otsustada ning valida toetust väärivaid projekte.

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner