Lisatud: 27. aprill 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

27Apr2006 Kalandusnõukogus arutati Eesti kalanduse strateegiat

Aastatel 2007-2013 hakkavad Euroopa Liidu liikmesriigid kalandustoetusi saama läbi Euroopa Kalandusfondi (EKF), mis asendab aastatel 2004-2006 toetuste allikaks olevat Kalanduse Arendusrahastut (KAR). Kui KAR kuulub struktuurifondide hulka, siis EKF-i puhul on tegemist eraldiseisva fondiga.

 

Euroopa Kalandusfondi erinevus seni kehtivast Kalanduse Arendusrahastust seisnebki selles, et järgmisest aastast hakatakse kalandust rahastama iseseisvast fondist, kus raha kasutamise eeldusena peab olemas olema eraldiseisev kalanduse riiklik arengukava. See nõue paneb liikmesriikidele suurema vastutuse, aga tagab ka paremad võimalused Eesti vajaduste täitmisel kalandussektoris,” ütles põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai.

 

Uue Euroopa Kalandusfondi eesmärkideks on lihtsustada Ühise Kalanduspoliitika meetmete elluviimist, aidata kalanduspiirkondadel oma majandust mitmekesistada, lihtsustada toetuste andmist ja suurendada subsidiaarsust.

 

Euroopa Kalandusfondil on viis prioriteeti: kalalaevastiku püügivõimsuse kohandamine kalavarudega; vesiviljelus ning kala- ja vesiviljelustoodete töötlemine ja turustamine; sektorile üldist kasu toovad meetmed; rannapiirkondade jätkusuutlik areng; tehniline abi.

 

Kalandusnõukogusse kuuluvad Põllumajandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA), Keskkonnainspektsiooni, Kala liidu, Kalurite liidu ja Kalakasvatajate liidu esindajad.

 

Lisainfo:

Margus Palu

Põllumajandusministeerium

Avalike suhete osakond

Tel: 625 6524

E-post: margus.palu@agri.ee

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike