Lisatud: 05. märts 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

05Mar2010 Kalanduse tegevusgrupid asuvad rakendama piirkondlikke strateegiaid

Tänaseks on Põllumajandusministeerium kiitnud heaks kõikide Eesti kalanduspiirkondade strateegiad ning nüüd saavad kõik kalanduse tegevusgrupid alustada Euroopa Kalandusfondi toel oma tegevuskavade elluviimist.

„See tähendab, et tegevusgrupid kuulutavad välja taotlusvooru, informeerivad ja nõustavad taotlejaid, hindavad laekunud projektitaotlusi, seavad need paremusjärjestusse ja esitavad seejärel PRIA-le," selgitas Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai. Tema sõnul on see meede koos LEADER- lähenemisega osa Põllumajandusministeeriumi laiemast eesmärgist kaasata järjest enam kodanikuühiskonda otsustusprotsessi.

Euroopa Kalandusfondi (EKF) meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng" rakendamiseks on määratletud kaheksa kalanduspiirkonda ning neis piirkondades on rannakalurite eestvedamisel loodud mittetulundusühingute põhimõttel tegutsevad kalanduse tegevusgrupid.

Strateegia koostamisel said tegevusgrupid planeerida tegevusi viies erinevas suunas: kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine, kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine, kalandusega seotud turismi arendamine ja rannaküla taaselustamine, tegevuste mitmekesistamine ja koolitustegevused. Enamik tegevusgruppe valisid oma strateegiatesse kõik viis tegevussuunda, kuid eelarve jaotus erinevate suundade vahel oli planeeritud erinevas mahus.

Strateegia koostamisel tuli tegevusgruppidel analüüsida piirkonna hetkeolukorda, tuua välja elluviidavad tegevussuunad, nende rakendamise põhjendus ja omavahelised seosed, samuti seosed teiste piirkonna strateegiatega, visioon ja eesmärgid vähemalt 2013. aastani, projektitaotluste hindamise kord ja kriteeriumid ning raha jaotus tegevussuundade vahel.

Hindamiskomisjoni kuulusid Põllumajandusministeeriumi, PRIA, Eesti Mereakadeemia, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Kalaliidu, Maamajanduse Infokeskuse, Siseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Eesti kalurite Liidu ja TÜ Eesti Mereinstituudi esindajad.

Kalanduspiirkondade säästva arengu toetus on suunatud eelkõige piirkondadele, kus on madal asustustihedus või kalapüügi vähenemine või väikesed kalandusega tegelevad kogukonnad. Kalanduspiirkonnaks loetakse piirkonda, mis hõlmab mere rannikut või järve kallast või tiike või jõe suudmeala ning kus on kalandussektoris märkimisväärne tööhõive tase. Aastatel 2007-2013 suunatakse kalanduspiirkondade säästev arengu toetusteks 400 miljonit krooni.

EKF-i raha kasutamiseks on koostanud Põllumajandusministeerium Eesti kalanduse strateegia 2007-2013 ning EKF-i rakenduskava samaks perioodiks.

Piirkondlike strateegiatega on võimalik tutvuda tegevusgruppide kodulehekülgedel:

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond - www.vortskalandus.ee  
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu - www.pkak.ee
MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing - www.vrky.ee  
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu - www.kalanduskogu.ee
MTÜ Saarte Kalandus - www.saartekalandus.ee  
MTÜ Hiiukala - www.hiiukala.org
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts - www.lrs.ee
MTÜ Harju Kalandusühing - www.harjukalandus.ee  

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus