Lisatud: 14. mai 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

14Mai2008 Kalakasvatuse rajamiseks saab toetust kuni 8 miljonit krooni
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi sõnul on toetuse eesmärk kasvatada kaubakala toodangu mahtu. "Praegune kalakasvatusettevõtete tootmisvõimsus on ligikaudu kolm korda väiksem, kui Eesti siseturu nõudlus. Suurendades kalakasvatuse tootmisvõimsust on võimalik tagada, et Eesti tarbijale on aastaringselt kättesaadav värske ja tervislik kalavalik," rõhutas Seeder.

Toetatakse nii traditsiooniliste kui ka suure turunõudlusega kalaliikide kasvatamist. Toetust saab taotleda sellise kalakasvatuse rajamiseks või rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, mille maht on vähemalt 100 tonni tuurlaste, vikerforelli ja koha puhul, 50 tonni angerja, paalia, siiglaste, tilapia ja sägaliste puhul, 25 000 tükki kaubavähi (minimaalselt 10 cm) puhul; karpkalakasvanduse rekonstrueerimise puhul peab kalatiikide kogupindala olema vähemalt 10 hektarit.

Toetuse määr on kuni 50% toetatava investeeringu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kogu eelarveperioodi (2007-2013) jooksul on 8 miljonit krooni.

Toetust võib taotleda vesiviljelusega tegelev või sellega alustada sooviv mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtja või ettevõtja, kellel on vähem kui 750 töötajat või kelle käive on väiksem kui 3,1 miljardit krooni.

Vesiviljeluse investeeringutoetuse seitsme aasta eelarve on 239 miljonit krooni, millest 75% tuleb Euroopa Liidu eelarvest. Euroopa Kalandusfondi toel on Eesti kalandust võimalik seitsme aasta jooksul toetada ligikaudu 1,76 miljardi krooniga. Täpsem info: http://www.agri.ee/ekf.

Toetuse saamise täpsete tingimustega on võimalik tutvuda Põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil http://www.agri.ee/?id=31121. Toetuse taotlusi võtab Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) vastu käesoleva aasta sügisel.
Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus