Lisatud: 16. aprill 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

16Apr2004 Kalakasvatajad ja -töötlejad võivad valmistuda toetuse taotluste esitamiseks

Ministeeriumi poolt ettevalmistatud investeeringutoetuse eesmärgiks suurendada kalandussektori konkurentsivõimet, tehes seda tehnoloogilise taseme tõstmise ja toodangu kvaliteedi parandamise läbi.

 

Ettevalmistatud toetusskeemid on sisuliselt jätkuks SAPARD programmis alustatud investeeringutoetuste meetmetele.

 

„Kala ja vesiviljelussaaduste töötlemise investeeringutoetust” saavad  taotleda kõik äriühingud, kelle püsiv tegevus on kala või vesiviljelustoodete töötlemine. „Vesiviljeluse investeeringutoetust” saavad taotleda vesiviljelusega tegelevad või sellega alustada soovivad ettevõtjad. Määrustes on ära toodud ka erisused ja kõik muud toetuse taotlemiseks vajalikud tingimused.

  

Allkirjastatud määruse alusel saab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) hakata põllumajandustootmise investeeringutoetuse taotlusi vastu võtma juba aprilli lõpus.

 

 

Põllumajandusministeeriumi

Pressinõunik

Iiris Saluri

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike