Lisatud: 01. juuni 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

01Jun2005 Kala- ja vähikasvatajad saavad PRIAst toetust taotleda

Toetatakse vesiviljelusehitiste (tiigid, basseinid, kiirvoolukanalid, regulaatorid, veekogu kohandamiseks vajalikud rajatised, sisekasvatushooned, haudemajad, kalahoidlad, veepuhastusehitised jms) ehitamist ja rekonstrueerimist ning sinna juurde kuuluvate seadmete soetamist, vesiviljelustoodete esmase töötlemise seadmete ja kala transpordiks vajalike konteinerite ostmist ja paigaldamist, kalakasvatussumpade ja sumba hooldamisseadmete ning vesiviljelusehitiste valvesüsteemide ostmist ja paigaldamist.

Maksimaalne toetus ühe ettevõtja kohta on kuni 2,1 mln krooni aastas. Toetust võib saada kuni 50% investeeringu käibemaksuta maksumusest. Kui toetust taotletakse negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseks suunatud veepuhastusehitiste ehitamiseks või rekonstrueerimiseks ja sinna vajalike seadmete soetamiseks, siis võib nende tegevuste osas saada toetust kuni 60% investeeringu maksumusest.

Eelmisel aastal määrati 13 kala- ja vähikasvatusprojekti kohta 21,2 miljonit krooni toetust. Tegemist on ELi struktuuritoetusega, mida makstakse Riikliku arengukava meetme 3.11.2 "Vesiviljeluse investeeringutoetus" raames. Täpsemat infot ja taotlusdokumentide vorme saab PRIA veebilehelt ja piirkondlikest büroodest.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus