Lisatud: 25. veebruar 2019

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

25Veebr2019 Juubel PRIAs – 10 aastat sisekoolitussüsteemi!

Organisatsioonid peavad igapäevaselt panustama, et kõik töötajad oleksid piisava kogemuste- ja teadmistepagasiga, et tööülesannetega hakkama saada. PRIA on nüüdseks 10 aastat rakendanud oma töötajate oskusi tehes aktiivselt sisekoolitusi. „Enamasti ei saa me väljastpoolt osta sisse PRIA-spetsiifilist koolitust, mida meie töötajad oma tööks vajavad, seetõttu lõimegi PRIA-sisese koolitussüsteemi,“ selgitas süsteemi üks algatajatest, PRIA personaliosakonna juhataja Kristiina Käärik.

Selleks, et PRIA oleks makseagentuurina arenev, meie inimesed pädevad ja töö kliendiga toimiks hästi, on vaja kõiki töötajaid pidevalt koolitada ning kõige paremini oskavad seda teha ikkagi PRIA töötajad ise.

Aastal 2008 otsustati PRIAs võtta käsile uus suund – moodustati sisekoolitussüsteemi arendusmeeskond ehk SAMM. Sammujaid on PRIAs hetkel 10 ning sisekoolitajaid on kokku   80. Tegemist on aktiivsete töötajatega, kes soovivad arendada nii ennast koolitajana kui ka organisatsiooni tervikuna.

SAMMu meeskond vasakult: Rait Põldsamm, Ülle Kello, Eva Rückenberg, Kristiina Käärik, Krista Toom. Tagumine rida vasakult: Tauno Taska, Reigo Viks, Ahti Bleive (auliige)

SAMMu meeskond vasakult: Rait Põldsamm, Ülle Kello, Eva Rückenberg, Kristiina Käärik, Krista Toom. Tagumine rida vasakult: Tauno Taska, Reigo Viks, Ahti Bleive (auliige)

Põikame sisse ka statistikasse: 2018 aastal oli keskmine töötajate arv PRIAs 350, terve aasta jooksul oli sisekoolituste ajaline maht 4862 tundi. See tähendab, et keskmiselt sai iga PRIA töötaja eelmise aasta jooksul 14h sisekoolitusi.

Lisaks erinevate toetuste, meetmetepõhistele, raamatupidamisteemalistele ja muudele igapäevastele PRIA tööd puudutavatele koolitustele, korraldatakse ka majasisesed Infolakse – kiired välkkoolitused aktuaalsetel teemadel. Tegemist on infotundidega, mis ei ole alati PRIA tööspetsiifilised, vaid võivad käsitleda ka laiemaid teemasid – näiteks veebiturvalisus, ametniku käitumine sotsiaalmeedias jms.

SAMM on PRIA sisekoolitajate jaoks kui mootor, mis veab kogu koolitussüsteemi. Arendatakse sisekoolitajate koolitamisoskusi, tagatakse teadmiste levimine ning jälgitakse, et olemas oleks vajalikud vahendid ja tehnoloogilised lahendused. Nii on tagatud meie töötajate pidev arenemine.

SAMMu ühe värskema liituja juristi Eva Rückenbergi hinnangul tekib motivatsioon sisekoolitustega tegelemiseks eelkõige isiklikust huvist. „Tahtest teadmisi ja oskusi teistele edasi anda, muuta midagi paremaks ja näha sealjuures ka isiklikku arengut, näiteks esinemis- ja planeerimisoskuse paranemist “ rääkis ta.

Palju õnne PRIAle, SAMMule ja sisekoolitajatele!avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus