Lisatud: 23. september 2003

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

23Sep2003 Jõustus põllumajandusmaade deklareerimise kord

Põllumassiivi kaardi koostab, põllumassiivide piiripunktide ja pindalade määramise korraldab ning põllumassiividele numbrilise koodi annab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

 

Põllumajandustoetuste ja põllumajandusmassiivide registrite kantud isikutel on õigus esitada PRIAle teatis põllumajandusmaade kasutusotstarbe kohta. Deklaratsiooni peaksid esitama ka kõik loomapidajad, kes maad valdavad.

 

Põllumaade deklareerimine on vabatahtlik ning hetkel saab seda teostada Saare, Hiiu, Lääne-Viru, Ida-Viru, Viljandi, Valga ja Lääne maakonnas.

 

Põllumassiividel asuvate põldude kasutuse määramine 2002. aasta seisuga on vajalik, et rakendada peale liitumist EÜ määrusega 1251/1999 sätestatud põllukultuuride otsetoetust või täiendavat otsemakset ja 2003. aasta seisuga on vajalik selleks, et rakendada peale liitumist ühtset pindalatoetust, mille rakendamiseks Eestile on antud õigus Eesti Euroopa Liiduga liitumise lepinguga. Mõlemad tähtpäevad on sätestatud samuti nimetatud liitumise lepingus.

 

Põllumajandusmaade deklareerimine võimaldab välja arendada põllumassiivide registri, mis on aluseks EL ühise põllumajanduspoliitika toetuste administreerimisel.

 

 

Kadri Liimal

Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus