Lisatud: 12. juuni 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

12Jun2006 Jõustus kalandustoodete tootja koolitustoetuse taotlemise ja menetlemise kord
Ãœheks “Kalandusturu korraldamise seaduse” alusel antavaks riiklikuks arengutoetuseks on koolitustoetus, mida antakse kalandustoodete tootjale. Koolitustoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse sellise koolitusteenuse maksumus, mida koolitusasutus on osutanud kalandustoodete tootjale majandustegevuseks vajalike teadmiste omandamiseks ja täiendamiseks.

Koolitustoetust saab taotleda kalandustoodete tootja, kes on tasunud sellise koolituse eest, mille koolitusasutus on korraldanud ajavahemikul 1. oktoobrist  2005. a kuni  30. septembrini 2006. a.

Koolitustoetust antakse füüsilisest isikust ettevõtja või tema ettevõtte töötaja või äriühingu töötaja tööalaseks koolituseks.

Määruses eristatakse eri- ja üldkoolitust komisjoni määruse (EÃœ) nr 68/2001, mis käsitleb EÃœ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes (EÃœT L 10, 13.01.2001, lk 20–29), kohaselt.

Erikoolituseks loetakse koolitust, mille raames õpitut saab vahetult kasutada ettevõttes töötaja praegusel töökohal ja millega antakse oskusi, mida ei saa üle kanda muudesse ettevõtetesse või töövaldkondadesse.

Üldkoolitus on koolitus, mille raames õpitut saab kasutada ka mujal kui üksnes töötaja praegusel töökohal ja millega antakse oskusi, mida saab suuresti üle kanda muudesse ettevõtetesse või töövaldkondadesse.

Taotlejale antava toetuse maksimaalne suurus on 4000 krooni ühe töötaja kohta.

Määrus jõustub 17. juulil. Taotlus toetuse saamiseks koos vajalike dokumentidega esitatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile.


Lisainformatsioon:

Anna-Maria Veidemann
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Peaspetsialist
Tel: 6256228; 53416596
E-post: anna-maria.veidemann@agri.ee
Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner