Lisatud: 21. veebruar 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Veebr2008 Investeeringutoetust taotleb ligi 900 mikropõllumajandus- ettevõtjat

Käesolev taotlusvoor pidi esialgse kava järgi lõppema 31. jaanuaril, kuid PRIA pikendas vastu tulles Eestimaa Talupidajate Keskliidu soovile dokumentide vastuvõttu 7. veebruarini ja taotlusi laekus veel sel nädalalgi. Pikendamine osutus otstarbekaks: kui veel jaanuari lõpus näis, et nii taotluste hulk kui summa jääb tagasihoidlikuks ning raha jätkub kõigile abikõlbulikele projektidele, siis rõhuv enamus taotlusi laekus vastuvõtu lõpupäevil. Ainuüksi viimasel päeval toodi neid 124.

Maaelu Arengukava (MAK) 2007-2013 käesoleva meetme 1.4.1 eelarves on hiljuti lõppenud taotlusvooru toetuste jaoks raha 458 miljonit krooni, kusjuures erandlikult sai programmperioodi esimeses taotlusvoorus taotlusi esitada ka kulutuste eest, mis tehtud 2007.a algusest peale – nii olidki 206 projekti raames kulutused 2007.a jooksul juba tehtud.

Kõige rohkem taotlusi laekus tehnika soetamiseks ja paigaldamiseks: 2032 masina ja seadme jaoks tahetakse kulutada 796,4 mln krooni, millest 372,3 mln ulatuses taotleti PRIAlt toetust. Masinatele lisandub veel 530 traktorit, mille soetamiseks taotletakse 189,3 mln krooni toetust. Miljoni krooni piiri ületasid kogusummas taotlused ka hoonete-rajatiste ehitamiseks ning rekonstrueerimiseks ning viljapuuistikute ostuks.

Ettevõtjate planeeritavate investeeringute summa ületab kokku 1,28 miljardit krooni. Erinevate kulutuste eest on võimalik toetust saada kuni 40% abikõlbuliku kulu maksumusest, kuid noor ettevõtja võib toetust saada kuni 50% ja ebasoodsamas piirkonnas majandaja kuni 60% ulatuses.

Taotluste ülelaekumine praeguses taotlusvoorus toob PRIA-le kaasa taotluste hindamise ja paremusjärjestuse koostamise vajaduse. Selleks, taotluste kontrolliks ja toetuse määramise otsustamiseks on PRIA-l aega 90 tööpäeva ehk 16. juunini. Toetused makstakse välja pärast seda, kui taotleja on PRIAle esitanud investeeringu tegemist kinnitavad kuludokumendid – selleks on taotlejal aega kaks aastat.

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner