Lisatud: 17. september 2012

Viimati muudetud: 17. september 2012

A A A
Prindi rss

Uudised

17Sep2012 Investeeringutoetused programmperioodi lõpus

PRIA kodulehel olev 2012. a toetuste ajakava näitab, millised Maaelu arengukava 2007-2013 meetmete taotlusvoorud jäävad selle programmperioodi viimaseks. Ajakavas on ka väikesi muudatusi.

Ettevõtjatele vastu tulles eraldas põllumajandusministeerium täiendavalt raha MAK meetme 1.8 (nn maaparandus) rahastamiseks. PRIA võtab taotlusdokumente vastu 1.-8. oktoobrini 2012. Meetme määruses muudatusi ei ole, info ja vormid taotlemiseks on PRIA kodulehel. 

Homme lõpeb majandustegevuse mitmekesistamise (MAK meede 3.1) väikeprojektide viimane taotlusvoor ja ka suurprojektidele enam toetust taotleda ei saa. Küll aga kavandab ministeerium 2013.aastaks bioenergia alameetme taotlusvooru.

Septembris on viimane põllumajandustoodete ühisturustamise ja –töötlemise ning piimandussektori investeeringute (MAK 1.6.2 ja 1.6.3) taotlusvoor, oktoobris bioenergia investeeringute (MAK 1.4.3) ja novembris mikropõllumajandusettevõtte inv-toetuse (MAK 1.4.1) taotlusvoor.

Aasta lõppu oli planeeritud  EKF vesiviljeluse meetme taotluste vastuvõtt, kuid see lükkub 2013.aastasse. 12.-26. novembril aga saab PRIAsse esitada väikesemahulise rannapüügi investeeringutaotlusi.

Praegu on koostöös põllumajandusministeeriumiga valmimas tuleva aasta taotlusvoorude ajakava, kuhu kavandatakse järgmiste MAKi investeeringumeetmete vastuvõttu:

koolitus- ja teavitustegevus (meede 1.1); noortaluniku toetus (1.2); nõuandeteenus (1.3; ainult toetus teenuse kasutajaile, mitte nõuandesüsteemi arendamiseks), metsade majandusliku väärtuse parandamine ja lisandväärtuse andmine (1.5 alameetmed); tootjarühmade loomine ja arendamine (1.9). Kiviaiatoetuse taotlusvooru enam ei tule. LEADER toetuste taotlemine ja maksmine saab toimuda seni, kuni tegevusgruppidele eraldatud eelarved on ammendatud.

PRIA ja põllumajandusministeerium tahavad programmperioodi lõpus hoolt kanda selle eest, et iga Eestile toetusteks määratud euro jõuaks ka klientideni.  Et saada aegsasti parem ülevaade määratud toetuste kasutamisest ja vabanevad summad ringi suunata, on mitme meetme viimastes voorudes lisandunud nõue alustada investeeringu elluviimist teatud perioodi jooksul kindla protsendi ulatuses (täpsemalt vt meetme määrusest või PRIA kodulehelt). Kes juba ette teab, et tema kavandatud investeering jääb ellu viimata ja toetus kasutamata, võiks sellest aegsasti PRIAle teada anda.

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner