Lisatud: 28. märts 2013

Viimati muudetud: 28. märts 2013

A A A
Prindi rss

Uudised

28Mar2013 Investeeringuprojekte tuleb aegsasti alustada

Maaelutoetuste rahastamisperiood 2007-2013  läheneb lõpule. PRIA kannab hoolt, et kõikide toetusmeetmete jaoks eraldatud summad saaksid Eesti ettevõtjate heaks kasutusse suunatud.

Maaelu arengukava (MAK) investeeringutoetuste abil kavandatud projektide elluviimiseks on reeglina aega kaks aastat toetuse määramisest arvates. Samas on kõigi projektide lõpetamise ja PRIAsse kuludokumentide esitamise viimane tähtaeg 31. detsember 2014.

Keeruline oleks kasutamata jäävate toetuste arvel vabanevat raha uutele taotlejatele suunata päris rahastamisperioodi lõpus või prognoosida, kui palju raha kasutamata jäetakse. Sellepärast on mitme MAK investeeringumeetme määruses alates 2012. aastast nõue, mis kohustab toetuse saajat alustama investeeringu elluviimisega 6 kuu jooksul toetuse määramisest arvates. Selle ajaga peab olema kavandatavast investeeringust tehtud vähemalt 25% (st tuleb esitada kuludokumendid vähemalt 25% ulatuses toetuse summast).

Jälgige tähtaegu

Nüüd hakkavad saabuma mullustes taotlusvoorudes määratud toetuste nn  6kuud-25% tähtajad. See puudutab ettevõtjaid, kes said toetuse MAKi meetmetest 1.6, 3.1, 1.4.3, 1.4.1, 1.5.2 ja LEADER. Nõuet ei kohaldata enne 2012. a toetust saanud klientidele.

  • Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (meede 1.6.1) määrati mullu 2., 4. ja 31.  oktoobril; vastavalt sellele on tähtaeg 25% investeeringu teostamiseks 2., 4.  või 30. aprill 2013.
  • Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetuste (meetmed 1.6.2 ja 1.6.3) puhul täitub 6 kuu tähtaeg 26. mail ettevõtjail, kellele PRIA määras toetuse 26. nov 2012.
  • Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse (meede 3.1) osas täituvad tähtajad 16., 17., 24. ja 31. juulil ning 13. augustil 2013.
  • Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetused (meede 1.5.2) määras PRIA 14. veebruaril, 25% tähtaeg saabub 14. augustil.
  • Nõue teha investeeringust vähemalt 25% kuue kuu jooksul puudutab ka bioenergia tootmise investeeringutoetuse (meede 1.4.3) ja mikropõllumajandusettevõtte arendamise toetuse (meede 1.4.1) taotlejaid, kelle taotlusi PRIA märtsis ja aprillis veel menetleb.

LEADER-investeeringutoetuse saajad ning kõik, kellele määrati loetletud toetused vaidemenetluse käigus, peavad kindlasti ise jälgima, millal täitub neil tähtaeg 25% investeeringu elluviimiseks.

Investeeringuprojektide tähtajad on kirjas ka igas toetuse määramise otsuses.

PRIA kontrollib tähtaegade järgimist rangelt nii investeeringu nõutud mahus alustamise kui ka projektide lõpetamise osas. Tähtaja pikendamine on mõeldav vaid erandkorras eeldusel, et PRIA veendub: klient suudab projekti lõpetada. Vaid nii on võimalik saadaolev MAKi toetuste raha Eestis täielikult ära kasutada.

 

 

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner