Lisatud: 25. juuni 2019

Viimati muudetud: 25. juuni 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

25Jun2019 Infoks veiste, lammaste ja kitsede Eestisse sisseveo ja Eestist väljaveoga seotud isikutele

Foto: Tanner Yould, Unsplash

Alates 26. juunist 2019 on võimalik kasutada uusi loomade riiki toomise ja riigist väljaviimise teenuseid PRIA iseteeninduskeskkonnas (varem olid need kaks teenust vanas e-PRIAs).

Loomade Eestisse toomise kui ka Eestist väljaviimise korral tuleb sündmusest teavitada põllumajandusloomade registrit 7 päeva jooksul. Kõige mugavam on teavituseks kasutada PRIA iseteeninduskeskkonda. Pärast sisse logimist valida esindatav, keda soovitakse esindada ning seejärel valida menüüribalt „Registrid“, vajutada nupule „Alusta uut taotlust“ ning valida sobiv taotluse liik „Loomade Eestist väljavedu“ või „Loomade Eestisse toomine“.

Uute teenuste aluseks on Eesti ja Euroopa Liidu veterinaarjärelevalve ametnike poolt väljastatud loomatervisesertifikaadid.

Eestist välja viidavatele loomadele väljastab Veterinaar – ja Toiduamet sertifikaadid kujul INTRA.EE.2019.xxxxxxx.

Euroopa Liidu riikidest Eestisse toodavate loomade sertifikaadid on kujul INTRA.<riigi kood>. <aasta>.xxxxxxx.

NB! Kasutades andmete edastamiseks põllumajandusloomade registrile PRIA iseteeninduskeskkonda, tuleb Euroopa Liidust toodud veiste passid saata postiga PRIAsse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Loomatervisesertifikaatide andmete kasutuselevõtmine on eeltöö selleks, et liituda veiste andmete elektroonilise andmevahetussüsteemiga Bovex, mis võimaldab sellega liitunud riikidel (Belgia, Itaalia, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Holland, Iirimaa) omavahel veiste andmeid operatiivselt vahetada, aitab vältida võimalikke sisestusvigu ning mitte kasutada paberil veisepasse.

Lisainfot saab registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike