Lisatud: 27. september 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

27Sep2005 Ikaldustoetuste saamiseks tuleb PRIAle esitada taotlus


Taotlust on õigustatud esitama need põllumajandustootjad, kes kasvatasid looduskahju piirkonnas kartulit, köögivilja, puuvilja või marju ning esitasid õigeaegselt kahjuteatise.


Kartuli ja köögivilja kahjude kompenseerimist pidas looduskahjude hindamise komisjon vajalikuks  kasvuperioodil suurima sademete hulgaga piirkondade tootjatele: Harju, Rapla, Ida-Viru, Jõgeva ja Tartu maakondadest. Kartuli- ja köögiviljakasvatajatele tekkinud looduskahju arvestuslik summa on 45 miljonit krooni.  

Marjade ja puuvilja kasvatajatele tekkinud looduskahju moodustab Harju, Hiiu, Pärnu, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas arvestuslikult kokku 15,8 miljonit krooni. Marja- ja puuvilja kasvatajatele tekitatud kahju osas on lähtutud nimetatud kultuuride õitsemise ajal (maikuus) aset leidnud öökülmadest.

Kuna esmase arvestuse alusel oli kahju 60,8 mln kr ja lisaeelarve eelnõus on ette nähtud 30 mln kr, siis kuulub hüvitamisele kuni pool arvestuslikust kahjust.

Põllumajandusministri käskkirjaga moodustati möödunud aastal kõikides maakondades looduskahju hindamise eksperttöörühmad. Töörühmadesse kuulusid maakondade maaparandusbüroode juhid, Taimetoodangu Inspektsiooni kohalike büroode spetsialistid ja tootjaühenduste esindajad.

Komisjon lähtus oma ettepanekutes looduskahju piirkonnaks kuulutamises kolmest tegurist: meteoroloogiliselt tõendatud erakorraliselt ebasoodsad ilmastikutingimused;
põllumajandustootjate poolt esitatud looduskahju teatised üle 30% saagikahju kohta; kohapealse kontrolli kinnitus teatistel.
 

Diana Kõmmus
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254; 524 8974
diana.kommus@agri.ee

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner