Lisatud: 27. september 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

27Sep2005 Ikaldustoetuste saamiseks tuleb PRIAle esitada taotlus


Taotlust on õigustatud esitama need põllumajandustootjad, kes kasvatasid looduskahju piirkonnas kartulit, köögivilja, puuvilja või marju ning esitasid õigeaegselt kahjuteatise.


Kartuli ja köögivilja kahjude kompenseerimist pidas looduskahjude hindamise komisjon vajalikuks  kasvuperioodil suurima sademete hulgaga piirkondade tootjatele: Harju, Rapla, Ida-Viru, Jõgeva ja Tartu maakondadest. Kartuli- ja köögiviljakasvatajatele tekkinud looduskahju arvestuslik summa on 45 miljonit krooni.  

Marjade ja puuvilja kasvatajatele tekkinud looduskahju moodustab Harju, Hiiu, Pärnu, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas arvestuslikult kokku 15,8 miljonit krooni. Marja- ja puuvilja kasvatajatele tekitatud kahju osas on lähtutud nimetatud kultuuride õitsemise ajal (maikuus) aset leidnud öökülmadest.

Kuna esmase arvestuse alusel oli kahju 60,8 mln kr ja lisaeelarve eelnõus on ette nähtud 30 mln kr, siis kuulub hüvitamisele kuni pool arvestuslikust kahjust.

Põllumajandusministri käskkirjaga moodustati möödunud aastal kõikides maakondades looduskahju hindamise eksperttöörühmad. Töörühmadesse kuulusid maakondade maaparandusbüroode juhid, Taimetoodangu Inspektsiooni kohalike büroode spetsialistid ja tootjaühenduste esindajad.

Komisjon lähtus oma ettepanekutes looduskahju piirkonnaks kuulutamises kolmest tegurist: meteoroloogiliselt tõendatud erakorraliselt ebasoodsad ilmastikutingimused;
põllumajandustootjate poolt esitatud looduskahju teatised üle 30% saagikahju kohta; kohapealse kontrolli kinnitus teatistel.
 

Diana Kõmmus
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254; 524 8974
diana.kommus@agri.ee

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner