Lisatud: 22. september 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

22Sep2005 Homme lõppeb kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimise taotluste vastuvõtt


Kuivõrd kalalaevade sihtotstarbe muutmiseks toetuse taotlemisel on muuhulgas vaja Põllumajandusministeeriumi kooskõlastust ning võttes arvesse, et meetme tingimuste määruse kohaselt on ministeeriumil õigus vastastata sihtotstarbe muutmise avaldustele 15 kalendripäeva, eeldab ministeerium, et vastavasisulised avaldused on tänaseks laekunud.

Kalalaevade sihtotstarbe muutmine – mis on eelistatavam toetuse maksmisel kui utiliseerimine – on osutunud väga edukaks.
Põllumajandusministeeriumile on laekunud suur hulk avaldusi kooskõlastuse saamiseks taotlejatelt, kes soovivad oma kalalaevu üle anda õppe, teaduse, koolituse või järelevalvega tegelevatele asutustele.

Võimalusega saada tasuta enda omandisse kalalaev kasutamiseks mittetulutooval eesmärgil õppe, teadusuuringute, ajaloo säilitamise või järelevalve teostamisel, hoitakse kokku kümneid kui mitte sadu miljoneid kroone. Vajalik on seejuures ka märkida, et tegemist ei ole vanarauaga, kuna kõik kalalaevad, millele toetust antakse, peavad olema täielikult merekõlblikud ning viimastel aastatel aktiivselt kala püüdnud. Oluline on, et isikud, kelle valdusesse kalalaev antakse on teadlikud, et peavad kalalaeva kasutama vaid mittetulutooval eesmärgil ja muuks tegevuseks kui kalapüük, mida toetuse väljamaksja on õigustatud kontrollima vähemalt viis aastat.

Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimise toetuse eesmärk on tagada tasakaal kalalaevastiku püügivõimsuse ja kasutatavate kalavarude vahel. Toetust makstakse kalalaeva utiliseerimiseks või sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks. Euroopa Liidu struktuurifondide raames on püügivõimsuse reguleerimise toetustena planeeritud välja jagada ligi 60 miljonit krooni.

 

Lisainformatsioon:
Kädi-Liis Kangur
Kalamajandusosakond
Põllumajandusministeerium
Tel: 6256 521
E-post: kadi-liis.kangur@agri.ee

Margus Palu
Avalike suhete osakond
Põllumajandusministeerium
Tel: 6256 524
E-post: margus.palu@agri.ee

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike