Lisatud: 15. aprill 2016

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

15Apr2016 Ühistulise piimatööstuse rajamist toetatakse 15 miljoni euroga

Maaeluministeerium plaanib Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahendusel toetada põllumajandustootjate enamusosalusega ühistulise piimatööstuse rajamist 15 miljoni euroga. Taotlusvoor avatakse tänavu oktoobris.

Eesti maaelu arengukavas 2014–2020 on ühistuliste suurprojektide tarvis ette nähtud kokku 18 miljonit eurot. „Kui põllumehed hakkavad ühiselt oma toodangut töötlema, paraneb oluliselt nende positsioon turul,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „Nii hakkavad põllumehed saama oma toodangu lõpphinnast õiglasemat osa.“

Ministri sõnul kavandatakse meetmest piimasektori projektideks kokku 15 miljonit eurot, ülejäänu jääb reservi teiste sektorite ühistulise töötlemise projektidele.

Toetust saab kasutada põllumajandustootjate enamusosalusega ühistulise piimatööstuse rajamiseks. „Projekti väljavalimisel saavad eelise need, kuhu on kaasatud kõige enam põllumajandustootjaid ja toorpiima tootmisvõimsust,“ selgitas Kruuse.

Ministri sõnul saab ühistulise suurprojekti tarvis toetust saab taotleda vaid uue tööstuse ehitamiseks, olemasolevate tööstuste soetamiseks seda kasutada ei saa. „Ootame piimatöötlemise viimase tehnoloogia kasutamist, et muutuksime oma toodetega konkurentsivõimelisemaks ka välisturgudel,“ rääkis Kruuse.  „Eksport on võtmeküsimus, sest Eesti toodab toorpiima kaks korda enam kui ise tarbib. Ainult eksport lahendab meie piimatootjate ees seisvad probleemid.“ 

Rajatava tehase vastuvõtuvõimsus peab olema vähemalt 25% Eesti piimatoodangust, toetust saab taotleda 15 miljonit eurot. „See tähendab, et koos omapoolse rahastusega on kogu investeeringu maht vähemalt 37,5 miljonit eurot,“ selgitas Kruuse. Rajatavas tööstuses peab enamusosalus kuuluma põllumajandustootjate ühistutele.

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme „Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektidele“ määrus valmib tänavu mais, taotlusvoor avatakse oktoobris.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner