Lisatud: 25. veebruar 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

25Veebr2010 Häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi reguleerib uus määrus

Põllumajandusministri allkirjastatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi reguleerivale määrusele on võrreldes eelmise aastaga lisandunud kolm uut nõuet: hekseldamise piirang looduskaitsealusel rohumaal, põllumajandusmaal asuva loodus- või muinsuskaitse all oleva objekti rikkumise või hävitamise keeld ning nõue omada vee erikasutusluba juhul, kui põllumajandusmaa niisutamiseks kasutatakse põhjavett rohkem kui 5 kuupmeetrit või pinnavett rohkem kui 30 kuupmeetrit ööpäevas.

Häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi reguleeriv määrus on nõuetele vastavuse süsteemi üks osa ning uued nõuded tulenevad Euroopa Nõukogu määruse nr 73/2009 lisa III raamistikust.
 
Eelmisel aastal esines kõige enam heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste rikkumisi niitmise, põlluraamatu pidamise ning viljavaheldus- või külvikorraplaani täitmise nõuete järgimisel.

Nõuetele vastavuse süsteemi teine osa on kohustuslikud majandamisnõuded, mis  kehtivad Eestile 2009. aastast. Loomade identifitseerimise ja registreerimise valdkonna nõuetesse on 2010. aastal lisatud sigade märgistamise ja liikumisest teatamise nõue.
Selles valdkonnas esines eelmisel aastal enim rikkumisi nõudes, mis kohustab loomapidajat esitama PRIA-le andmed oma loomade märgistamise, liikumise, hukkumise või tapmise kohta seitsme päeva jooksul alates sündmuse toimumisest. Keskkonnavaldkonna nõuetes muudatusi ei ole ning 2009. aastal palju rikkumisi ei leitud.

Häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning kohustuslikke majandamisnõudeid peavad täitma ühtse pindalatoetuse, piimasektori eritoetuse, ebasoodsamate piirkondade toetuse, Natura 2000 põllu- ja erametsamaa toetuse, loomade karjatamise toetuse, keskkonnasõbraliku majandamise toetuse, mahepõllumajandusliku tootmise toetuse, ohustatud tõugu looma pidamise toetuse, kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse ning poolloodusliku koosluse hooldamise toetuste taotlejad.

Nõuetele vastavusega tagatakse põllumajandustoetuste maksmine täies mahus vaid neile põllumajandustootjatele, kes täidavad erinevatest seadustest tulenevaid nõudeid ja hoiavad põllumajandusmaad heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes.

Nõuetele vastavuse süsteemi rakendamine on üks tähtsamaid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 2003. aasta reformi tulemusi. Euroopa Liidus algas arutelu nõuetele vastavuse vajaduste üle 1980. aastate lõpus, kui Euroopa Komisjon hakkas pöörama suuremat tähelepanu põllumajanduspoliitika keskkonnaküsimustele.

Rohkem infot nõuetele vastavuse kohta www.pikk.ee/nouetelevastavus, http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/teadmiseks/nouetele_vastavus/, http://www.agri.ee/nouetele-vastavus

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike