Lisatud: 25. veebruar 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

25Veebr2010 Häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi reguleerib uus määrus

Põllumajandusministri allkirjastatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi reguleerivale määrusele on võrreldes eelmise aastaga lisandunud kolm uut nõuet: hekseldamise piirang looduskaitsealusel rohumaal, põllumajandusmaal asuva loodus- või muinsuskaitse all oleva objekti rikkumise või hävitamise keeld ning nõue omada vee erikasutusluba juhul, kui põllumajandusmaa niisutamiseks kasutatakse põhjavett rohkem kui 5 kuupmeetrit või pinnavett rohkem kui 30 kuupmeetrit ööpäevas.

Häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi reguleeriv määrus on nõuetele vastavuse süsteemi üks osa ning uued nõuded tulenevad Euroopa Nõukogu määruse nr 73/2009 lisa III raamistikust.
 
Eelmisel aastal esines kõige enam heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste rikkumisi niitmise, põlluraamatu pidamise ning viljavaheldus- või külvikorraplaani täitmise nõuete järgimisel.

Nõuetele vastavuse süsteemi teine osa on kohustuslikud majandamisnõuded, mis  kehtivad Eestile 2009. aastast. Loomade identifitseerimise ja registreerimise valdkonna nõuetesse on 2010. aastal lisatud sigade märgistamise ja liikumisest teatamise nõue.
Selles valdkonnas esines eelmisel aastal enim rikkumisi nõudes, mis kohustab loomapidajat esitama PRIA-le andmed oma loomade märgistamise, liikumise, hukkumise või tapmise kohta seitsme päeva jooksul alates sündmuse toimumisest. Keskkonnavaldkonna nõuetes muudatusi ei ole ning 2009. aastal palju rikkumisi ei leitud.

Häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning kohustuslikke majandamisnõudeid peavad täitma ühtse pindalatoetuse, piimasektori eritoetuse, ebasoodsamate piirkondade toetuse, Natura 2000 põllu- ja erametsamaa toetuse, loomade karjatamise toetuse, keskkonnasõbraliku majandamise toetuse, mahepõllumajandusliku tootmise toetuse, ohustatud tõugu looma pidamise toetuse, kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse ning poolloodusliku koosluse hooldamise toetuste taotlejad.

Nõuetele vastavusega tagatakse põllumajandustoetuste maksmine täies mahus vaid neile põllumajandustootjatele, kes täidavad erinevatest seadustest tulenevaid nõudeid ja hoiavad põllumajandusmaad heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes.

Nõuetele vastavuse süsteemi rakendamine on üks tähtsamaid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 2003. aasta reformi tulemusi. Euroopa Liidus algas arutelu nõuetele vastavuse vajaduste üle 1980. aastate lõpus, kui Euroopa Komisjon hakkas pöörama suuremat tähelepanu põllumajanduspoliitika keskkonnaküsimustele.

Rohkem infot nõuetele vastavuse kohta www.pikk.ee/nouetelevastavus, http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/teadmiseks/nouetele_vastavus/, http://www.agri.ee/nouetele-vastavus

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile mesilaspere toetuse eelnõu. Mesilasperede pidajate toetamine aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner