Lisatud: 08. detsember 2014

Viimati muudetud: 08. detsember 2014

A A A
Prindi rss

Uudised

08Det2014 Finantsdistsipliini vähendus ja assigneeringute tagasimakse 2014. aastal

2013. a novembris kehtestas Euroopa Nõukogu nn finantsdistsipliini (FD) reeglid, mille alusel tuli ühtse pindalatoetuse (ÜPT) ja piimasektori eritoetuse (ERI) üle 2000 euro ulatuvat summat vähendada 2,453658% võrra ning koguda kriisireservi. Vähenduse summa peeti kinni ÜPTst. Kinnipidamine kehtestati klausliga, et kui summat põllumajandussektori kriisireservina 2014. finantsaasta jooksul ära ei kasutata, tuleb see otsetoetuste taotlejatele tagasi maksta.

2014. a on olukord muutunud, FD vähenduse protsendiks on kehtestatud 1,302214% ja vähendatakse otsetoetuste – ÜPT, ERI ja seakasvatuse eritoetuse (SET) üle 2000 euro ulatuvast summat proportsionaalselt. Nt kui taotlejal on ÜPT ja ERI, siis vähendus arvutatakse mõlema summa pealt kokku ja vähendus tehakse proportsionaalselt mõlemast toetusest.

Kuna kriisireservist väljamakseid ei tehtud, kehtestas Euroopa Komisjon kõikidele liikmesriikidele lõplikud assigneeringute tagasimakse (kasutamata kriisireservi) summad. Eestile eraldati 1 999 607 eurot. Eraldatud assigneeringusumma tuleb proportsionaalselt laiali jagada ja selleks kehtestas PRIA assigneeringu tagasimakse protsendi, mis on 2,226309%. Vastavalt Euroopa Komisjon juhistele makstakse seda kõigile taotlejatele, kelle otsetoetuste (ÜPT+ERI+SET) summa on 2014. aastal suurem kui 2000 ja kellele rakendub FD vähendamine. Tagasimakse ei ole toetuse vähendamine (-) vaid juurde maksmine (+). Seoses tagasimaksega tekkis osadel taotlejatel olukord, kus taotlusalune summa oli väiksem kui lõpuks väljamakstav summa.

Assigneeringu tagasimakse tehakse ka nendele taotlejatele, kes 2013. aastal otsetoetusi ei taotlenud või kelle summa ei ületanud siis 2000 eurot. Neile 2013 FD vähendamine ei rakendunud, kuid käesoleval aastal tagasimakse rakendub. Kui taotleja 2013. aasta otsetoetustele FD vähendamine rakendus, kuid 2014. aasta taotletud otsetoetuste summa jääb alla 2000 euro või ei esitanud taotleja käesoleval aastal otsetoetuste saamiseks taotlust, siis varasemalt kinni peetud FD summat 2014. aastal talle tagasi ei maksta.

ÜPT, ERI ja SET otsusel on tagasimakse rida kirjas kui ’assigneeringute tagasimakse’.

 

Kuidas toimub proportsionaalne FD vähendamine ning assigneeringute tagasimakse?

Nagu mainitud, toimub FD vähendus ja assigneeringute tagasimakse proportsionaalselt. Kui taotleja on taotlenud ainult ühte otsetoetust, siis tehakse mõlemad toimingud ainult selles toetuses.

Toome näite, kus taotleja on taotlenud nii ÜPT, ERI kui SET toetust, et selgitada, kuidas järgitakse nn proportsionaalsust selles arvutuses.

 

Taotleja toetused:

ÜPT

2000

ERI

1000

SET

1000

Otsetoetuste kogusumma:

4000

Kõigepealt tehakse kindlaks, kui suure osa moodustab otsetoetuste kogusummast iga toetusliik.

ÜPT: 2000/4000 = 0,5  (50%)

ERI: 1000/4000 = 0,25  (25%)

SET 1000/4000 = 0,25  (25%)

Edasi tuleb välja arvutada FD-vaba osa ehk 2000, mida vähendatakse toetusliigi kaupa proportsionaalselt ja kus kasutame eelmises sammus arvutatud osakaale:

ÜPT: 0,5 * 2000 = 1000 €

ERI: 0,25 * 2000 = 500 €

SET: 0,25 * 2000 = 500 €

Kokku 2000 € (FD-vaba osa)

Nüüd saame teada, milline summa iga toetusliigi lõikes läheb FD arvutusse. Selleks lahutame algsest toetussummast FD-vaba osa:

ÜPT: 2000 – 1000 = 1000 €

ERI: 1000 – 500 = 500 €

SET: 1000 – 500 = 500 €

Eelmises sammus saadud summast arvutame FD vähenduse ja tagasimakse

FD vähendus:

Assigneeringu tagasimakse:

ÜPT:1000 * 1,302214% / 100 = 13,02214 €

ÜPT: 1000 * 2,226309% / 100 = 22,26309 €

ERI: 500 * 1,302214% / 100 = 6,51107 €              

ERI: 500 * 2,226309% / 100 = 11,131545 €

SET: 500 * 1,302214% /100 = 6,5107 €

SET: 500 * 2,226309% / 100 = 11,131545 €

 

Lõplikud toetuste summad:

ÜPT: 2000 – 13,02214 + 22,26309 = 2009,24 €

ERI: 1000 – 6,51107 + 11,131545 = 1004,62 €

SET: 1000 – 6,51107 + 11,131545 = 1004,62 €

 


Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike