Lisatud: 30. märts 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Mar2010 Euroopa põllumajandusministrid: põllumehele tuleb anda toidu hinna kujunemisel suurem roll

Euroopa Liit otsib võimalusi, kuidas anda põllumeestele suurem sõnaõigus toidukaupade hindade kujunemisel, et kasum ja hinnakujundus toidu tarneahelas oleks tasakaalustatum.

Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrid arutasid kasumi jaotust ja hinnakujundust toidukaupade tarneahelas oma kohtumisel Brüsselis. „Ühenduse roll on siin just tarneahela tasakaalustamises, sest kõik uuringud on näidanud, et ahelas põllumees-töötleja-kaupmees on teenimatult nõrgimal positsioonil põllumees," põhjendas põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. „Me ei püüa üht osapoolt põhjendamatult soodustada vaid just tasakaalu luua."

Ühe võtmena nähakse nii Euroopas kui Eestis põllumeeste rolli suurendamiseks koondumist tootjaorganisatsioonidesse. Ükshaaval tööstustega suheldes ei ole konkreetsel põllumehel lihtsalt võimalusi võrdsel positsioonil kaubelda. Muuhulgas arutati ettepanekut, et läbipaistvuse ja tasakaalukamate kaubandussuhete saavutamiseks võiksid Euroopa Liidus olla eri tasandite müügihinnad kõigile avalikud ja seejuures tuleks arvestada ka hinnamarginaalide erinevust tarneahela sees.

Kohtumisel arutati ka Euroopa Liidu turukorraldusmeetmete tulevikku pärast 2013. aastat ning Euroopa Komisjoni hiljuti esitatud teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia", mis keskendub Euroopa Liidu tulevastele probleemidele ja on kavandatud eesmärgiga aidata liikmesriikidel majanduskriisist üle saada.

Põllumajandusministrid leidsid, et ühine põllumajanduspoliitika panustab järjest enam komisjoni teatises „Euroopa 2020" esitatud peaeesmärkidesse, arvestades maapiirkondade kasvu ja tööhõive potentsiaali. Seetõttu peab ühine põllumajanduspoliitika kindlasti jätkuma ka tulevikus.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus