Lisatud: 08. september 2016

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

08Sep2016 Euroopa Liit hakkab toetama piimatootmise vabatahtlikku vähendamist

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile ministri määruse eelnõu, millega kehtestatakse riigisisene kord Euroopa Liidu piimatootmise vabatahtliku vähendamise toetuse andmiseks. Euroopa Komisjon toetab piimatootmise vabatahtlikku vähendamist kokku 150 miljoni euroga.

 „Euroopa Liidus on piima ületootmine, ka Eestis toodetakse piima ligi kaks korda siseturu vajadusest rohkem,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „Euroopa Komisjoni poolt pakutav meede annab võimaluse saada toetust piimatootmise vabatahtlikuks vähendamiseks, et aidata piimaturgu stabiliseerida.“

Euroopa Komisjon esitles 18. juulil Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogus 500 miljoni euro suurust abipaketti, millega soovitakse leevendada kriisi Euroopa Liidu põllumajandussektoris. Paketist 150 miljonit eurot on ette nähtud Euroopa Liidus piimatootmise vabatahtliku vähendamise ergutamiseks.

Euroopa Liidu eelarves on ette nähtud vahendeid piimatootmise vähendamiseks 1,07 miljoni tonni võrra, kusjuures toetust makstakse 14 senti kg kohta. Toetuse summa sõltub liikmesriikide poolt Euroopa Komisjonile teavitatud vähendamiseks kavandatavast piimakogusest.

Kui vähendatav piimakogus ületab eelarves ettenähtud vahendeid, siis vähendab Euroopa Komisjon jaotamiskoefitsiendi alusel toetatavaid koguseid ühetaoliselt kõikides liikmesriikides.

Taotluse aluseks saavad piimatootjad valida ühe kolmekuulise perioodi algusega ajavahemikus oktoober 2016 – jaanuar 2017, mille jooksul kokkuostjale tarnitud piimakogust võrreldakse samal perioodil aasta varem tarnitud piimakogusega.

Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud vähendamis- ja referentsperioodid on järgmised:

1) 2016. aasta oktoober, november ja detsember;

2) 2016. aasta november ja detsember ning 2017. aasta jaanuar;

3) 2016. aasta detsember ning 2017. aasta jaanuar ja veebruar;

4) 2017. aasta jaanuar, veebruar ja märts.

Toetust saab taotleda, kui tarnitavat piimakogust vähendatakse võrreldes referentsperioodiga vähemalt 1500 kilogrammi, kuid mitte rohkem kui 50% referentsperioodil tarnitud piima kogusest. Toetust saab taotleda piimatootja, kes tarnis piima esmakokkuostjale 2016. aasta juuli seisuga. Pärast vähendamisperioodi lõppu peab taotleja esitama PRIA-le maksetaotluse koos vähendamisperioodil esmakokkuostjale tarnitud piimakogust tõendava dokumendiga.

Toetuse taotlemiseks vajalikud taotlusvormid avaldatakse PRIA kodulehel pärast määruse jõustumist. Esimese taotlusvooru taotluste vastuvõtt lõpeb 21. septembril ja väljamaksed tehakse hiljemalt 31. märtsiks.

Määruse „Piimatootmise vähendamise toetus“ eelnõu leiab eelnõude infosüsteemist (http://eelnoud.valitsus.ee).

Euroopa Liidu 500 miljoni euro suurusest abipaketist liikmesriikidele eraldatud 350 miljonist eurost saab Eesti 8,081 miljonit eurot. Euroopa Liidu tasemel arutati  toetuse rakendusmäärust 25. augustil, Eesti peab oma skeemi välja töötama hiljemalt oktoobri jooksul.

 

(Maaeluministeeriumi pressiteade)

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike