Lisatud: 08. aprill 2011

Viimati muudetud: 08. aprill 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

08Apr2011 Euroopa Liidu toiduabi kohalevedu algab järgmisel nädalal

Heategevusorganisatsioonide poolt mullu PRIA vahendusel taotletud Euroopa Liidu toiduabi puudustkannatavate inimeste abistamiseks hakkab üle Eesti jaotuskohtadesse jõudma alates 13. aprillist.

Toiduabi tarnija on AS Tartu Mill, kes korraldab 1365 tonni teraviljast toodete valmistamise, pakendamise, märgistamise, kohaleveo ja mahalaadimise 72 kohta üle Eesti. Esimesena jõuab 13. aprillil Pärnumaale 23 tonni makarone. Suurimad kogused toiduabi on tellinud Eesti Punane Rist, Eesti Lasterikaste Perede Liit, SA Eesti-Hollandi Heategevusfond.

Abivajajatele jagatakse toiduabi kümne heategevusorganisatsiooni vahendusel, paljudes paikades toimub see koostöös kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega. Toiduabi tuleb abivajajatele kätte anda tasuta. Jagamisega seotud kulude katteks on heategevusorganisatsioonidel võimalik PRIAst lisatoetust saada kuni 1% ulatuses nende jagatava toiduabi maksumusest.

Toiduabi-programmi raames eraldas Euroopa Komisjon Eestile  0,7 mln euro väärtuses 7068 tonni otra, millega toiduabi maksumus tasaarveldatakse. PRIA ülesanne oli läbi viia riigihange, leidmaks ettevõtet, kes nende tingimuste kohaselt toiduabitooted tarnib. Hanke võitis AS Tartu Mill.

Heategevusorganisatsioonid taotlesid kokku 1435 tonni tooteid, aga tegelik kogus kujunes soovitust pisut väiksemaks ja PRIA korrigeeris lõplikke koguseid proportsionaalselt.

Tänavu jõuab abivajajateni 600 t makarone, 325 t pudruhelbeid, 300 t nisujahu, 85 t mannat ja 55 t riisi.

„Euroopa Liidu tasuta toiduabi jõuab Eestisse juba viiendat aastat. Arvestades paari viimase aasta üldist majanduslangust ja toiduainete praegust hinnatõusu on tasuta toiduabi paljudele vajalik tugi," tõdeb PRIA turukorraldusbüroo juhataja Rauno Aun.  Eelkõike jagatakse toiduabi nendele inimestele, kel on õigus saada toimetulekutoetust - paljulapselised ja üksikvanemaga pered, puudega inimesed, aga ka raskustes vanurid, töötud jne.

Toiduabi jõuab Tartu Milli veostega kõigisse maakondadesse tellijate soovitud paikadesse. Jagamise korraldavad kohalikud jagajad ise ning igale abivajajale antava toiduabi kogus võib paikkonniti erineda.

Puudustkannatavatele inimestele toiduabi jagamine on Euroopa Liidu turukorraldusmeede. Toiduabi valmistatakse põllumajandustoodetest, mis on liikmesriikides sekkumisvarudena kokku ostetud perioodidel, mil nende toodete turuhind on olnud madal. Sekkumiskokkuostu puhul on kokkuostuhind fikseeritud ja see aitab põllumajandusettevõtetel saada mõistlikku tasu. Sekkumisvarudes olevaid koguseid müüakse turuhindade tõustes enampakkumise korras või eraldatakse osa kogustest toiduabi-toodete eest tasaarveldamiseks.

Kogu tänavu jagatav toiduabi peab olema tarnitud 30. juuniks ning abivajajatele pakkidena kätte jagatud 31. detsembriks.

Kuni 2. maini saavad heategevusorganisatsioonid, kelle tegevusalade hulgas on heategevus, esitada PRIAle vormikohaseid taotlusi toiduabi-toodete saamiseks 2012. aastal. Vajalikud juhised ja vormid on saadaval PRIA kodulehelt www.pria.ee/toiduabi. Seal on üleval ka andmed toiduabi tänavu jagatavate koguste kohta heategevusorganisatsioonide lõikes.

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus